FxPro Market

Handluj na Rynkach
Całego Świata

Wyjaśnienie zwrotów branżowych forex

Nauka nowych zwrotów i pojęć może nieco zniechęcić początkujących inwestorów FX. Zwroty wyjaśnione poniżej są najbardziej podstawowymi z tych, których znajomość jest niezbędna do rozpoczęcia inwestowania z wykorzystaniem rzeczywistego rachunku.

Loty

Rozmiar lub wolumen transakcji jest często wyliczany w „lotach”. W transakcjach FX jeden lot oznacza 100.000 jednostek waluty bazowej.

Lot Liczba jednostek FX Złoto Srebro Ropa
Standard 100.000 100 uncji 5.000 uncji 1000 baryłek
Mini 10.000 10 uncji 500 uncji 100 baryłek
Mikro 1000 1 uncji 50 uncji 10 baryłek

Na FxPro, minimalny rozmiar lota dla MT4, MT5 i cTrader wynosi 0,01 (1000 jednostek).

Zacznij Handel Teraz Wliczone Darmowe Demo

Transakcje na kontraktach CFD wiążą się ze znacznym ryzykiem strat.

Pipy, ticki i spready

Pip:

„Pip” to najmniejsza wartość o jaką może poruszyć się para walutowa. Jest to najczęściej czwarte miejsce dziesiętne kwotowanej pary walutowej. W przypadku japońskiego jena (JPY) pip stanowi drugie miejsce dziesiętne kwotowanej waluty.

Pipy pomagają inwestorom w ocenie zysków i strat, które są wyliczane na podstawi liczby pipów, o jaką cena waluty wzrosła lub zmalała, w stosunku do ceny, po której została ona zakupiona lub sprzedana.

Aby obliczyć wartość pip w walucie kwotowanej danej pary walutowej: pip w miejscach dziesiętnych X rozmiar transakcji

Aby obliczyć wartość pip w walucie kwotowanej danej pary walutowej: pip w miejscach dziesiętnych X rozmiar transakcji / cena rynkowa

Skorzystaj z kalkulatorów FxPro, które sprawią, że wszystkie obliczenia związane z transakcjami staną się łatwe i szybkie
Punkt:
Piąte miejsce dziesiętne większości walut oraz trzecie miejsce dziesiętne japońskiego jena są określane mianem „punktu”. Punkty dają inwestorom bardziej szczegółowe wskazania dotyczące ruchów ceny.
Tick:
Podczas, gdy pip jest najmniejszą wartością, o którą waluta może zmienić swoją wartość, „tick” to wartość, o którą zmienia się ona w rzeczywistości. Na przykład, jeśli EUR/USD porusza się trzy razy w ciągu minuty (1,10345 do 1,10456 i potem z powrotem w dół do 1,10234), każda z tych zmian, pomimo, że może być większa lub mniejsza niż pip, jest określana jako tick.
Spread:

„Spread” to różnica pomiędzy ceną kupna i sprzedaży dla danej pary walutowej.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat oferty FxPro dotyczącej opłat spread.

Lewar i depozyt zabezpieczający

Lewar” i „depozyt zabezpieczający” pozwala inwestorom na kontrolowanie pozycji, które przewyższają wartość ich pierwotnego kapitału.

Lewar:

Lewar pozwala Ci handlować na większych wolumenach. Jest on wyrażany w postaci stosunku. Zobacz na poniższej tabeli, jak wpływa on na rozmiar Twoich transakcji:

Pierwotna inwestycja Lewar Wielkość transakcji
1000 USD 1:1 (brak lewara) 1000 USD
1000 USD 3:1 3000 USD
1000 USD 5:1 $5000 USD
1000 USD 10:1 10.000 USD
1000 USD 20:1 20.000 USD
1000 USD 33:1 33.000 USD
1000 USD 50:1 50.000 USD
1000 USD 100:1 100.000 USD
FxPro oferuje lewar, aż do 1:100. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Depozyt zabezpieczający:

Depozyt zabezpieczający to procent salda Twojego konta wymagany dla zabezpieczenia pozycji. Im wyższy wykorzystany lewar, tym mniejsza część salda wymagana jako depozyt zabezpieczający.

Aby obliczyć wymagany depozyt zabezpieczający w walucie bazowej: rozmiar transakcji w jednostkach / lewar

Aby obliczyć wymagany depozyt zabezpieczający w walucie kwotowanej: rozmiar transakcji w jednostkach / lewar x kurs wymiany

Skorzystaj z kalkulatorów FxPro dla przyspieszenia obliczeń związanych z transakcjami.
Odwiedź Akademię Inwestowania FxPro lub Słowniczek Inwestora, aby dowiedzieć się więcej na tematterminologii forex.
Zacznij Handel Teraz Wliczone Darmowe Demo

Transakcje na kontraktach CFD wiążą się ze znacznym ryzykiem strat.

Dlaczego FxPro?
Ochrona Funduszy Klienta
Regulacje i licencje
 

Dowiedz się dlaczego, inwestorzy z całego świata wybierają FxPro

Przeczytaj informacje na temat etapów, które podejmujemy, aby chronić Twoje fundusze.

Przeczytaj o jurysdykcjach, w których jesteśmy regulowani.

 
UP