FAQ Naśladowanie strategii

Jak naśladować strategię?

Strategia na platformie SuperTrader może być naśladowana na kilka sposobów. Poprzez stronę strategii, która wymienia pełną listę typów dostawców strategii, poprzez stronę „Przegląd“, bądź z listy obserwowanych, widoku najlepszych osiągów lub bezpośrednio ze strony detali strategii, wyświetlającej wszystkie informacje o niej. Przyciski „Naśladuj“, „Przestań naśladować“ , „+“ oraz „-“ są dostępne dla każdej strategii pozwalając na wybór jej ustawień.

Powiadomienie potwierdzające Twój wybór zostanie wyświetlone, gdy strategia zacznie być naśladowana.

Gdy naśladujesz strategię, masz możliwość dostosowania jaka część środków z Twojego konta SuperTrader zostanie w nią alokowana. Gdy strategia zacznie handel, odpowiednie obszary strony zaczną być aktualizowane tak, aby oddać Twoją inwestycję. W ten sposób Ty i inni będziecie mogli zobaczyć jak zmienia się ilość środków zainwestowanych z danym liderem.

Aby zakończyć proces wyboru ustawień strategii należy ustawić osobiste parametry zarządzania ryzykiem, których będzie miała przestrzegać strategia. Są to:

Ilość środków, które chcesz alokować w strategię.

Maksymalny spadek wartości wyrażony w procentach, którego przekroczenie spowoduje automatyczne zakończenie inwestycji.

Czy życzysz sobie, aby domyślna kwota inwestycji została pomnożona (Mnożnik współczynnika pozwala maksymalnie na trzykrotność)?

Przy jakim procencie Twojego kapitału, chciałbyś zaprzestać śledzenia?