FAQ Naśladowanie strategii

Jakie ustawienia naśladowania są dostępne i jak mogę je zmienić?

Ustawienia naśladowania dostępne dla strategii są następujące: Alokacja kwoty w USD, Maksymalna procentowa strata strategii, Mnożnik proporcjonalny, Kroczący stop procentowy (kapitału) i Punkt wyzwalający zysk. Wszystkie są konfigurowalne, a kroczący stop procentowy, maksymalna procentowa strata strategii i punkt wyzwalający zysk mogą być modyfikowane w dowolnym momencie przez inwestora. Naśladując strategię masz możliwość automatycznego skopiowania wszystkich otwartych pozycji lidera poprzez zaznaczenie pola wyboru. Gdy zostanie ono odznaczone Twój portfel będzie składać się tylko z pozycji, które lider otworzy od momentu, w którym zacząłeś naśladować daną strategię.