FAQ Linia kredytowa

Co oznacza „kwota wolna“ w kontekście linii kredytowej?

Kwota wolna jest częścią Twojego kapitału, którą możesz wypłacić. Odnosi się ona do kwoty, którą zdeponowałeś, +/- zrealizowane zyski lub straty z inwestycji. Niezrealizowane zyski i straty nie są włączane do kwoty wolnej, aż do momentu w którym nie zostaną zamknięte.