FAQ Ogólne pytania dotyczące handlu

Jak mogę obliczyć wartość swap?

Swap jest obliczany na podstawie różnicy między stopami procentowymi w parze walutowej będącej przedmiotem transakcji, do której dodawana jest prowizja FxPro za przetrzymanie pozycji do następnego dnia handlowego. Rezultatem może być wartość dodatnia, płatna klientowi, bądź ujemna, płatna przez klienta.

Swap jest obliczany od poniedziałku do piątku do godziny 23:59 czasu serwera. W środę wartość potraja się ze względu na fakt, że swap jest obliczany tylko raz między piątkiem a niedzielą.

Opłata swap = [(jeden pips / kurs wymiany) x wolumen transakcyjny (wielkość lotu) x wartość swapu w punktach] / 10