FAQ Platforma SuperTrader

Jak korzystać ze strony Portfel?

Sekcja Twój portfel podzielona jest na trzy główne części, które zapewniają szczegółowy wgląd w ogólną skuteczność i historię inwestycji.

Sekcja Ogólna skuteczność jest główną częścią strony Portfel, na której wyświetlają się zagregowane statystyki skuteczności portfela aktualizowane automatycznie co minutę, a także wykresy przedstawiające wyniki dzienne, 7-dniowe, 30-dniowe i Od rozpoczęcia inwestycji. Wyświetlane są tu również inne kluczowe dane statystyczne, takie jak suma przydzielonych środków (tj. łączna kwota pieniędzy, które są obecnie przydzielone do różnych strategii), wolny kapitał (kwota pieniędzy, która jest dostępna do kopiowania kolejnych strategii), wykorzystywana dźwignia finansowa oraz maksymalne obsunięcie kapitału (drawdown – spadek z najwyższej do najniższej pozycji wyrażony w procentach). Wszystkie te dane są aktualizowane w czasie rzeczywistym.

Strona Twój portfel zapewnia również dostęp do szczegółowych informacji na temat skopiowanych i obserwowanych strategii, co umożliwia edycję ustawień kopiowania, otwierania pozycji z możliwością zarządzania i zamykania transakcji, jak również przeglądania historii transakcji i historycznych danych statystycznych.