FAQ Twój portfel

Co ilustrują różne wykresy rentowności w moim portfelu?

Wykresy skuteczności na stronie portfela są źródłem następujących informacji:

Wykres dzienny: pokazuje skuteczność portfela w ciągu bieżącego dnia. Skuteczność jest obliczana przez porównanie bieżącej wartości portfela z wartością portfela o północy tego samego dnia. Obliczenia te są przeprowadzane co minutę, a wykres jest aktualizowany automatycznie.

Wykres 7-dniowy: wyświetla skuteczność portfela w ciągu ostatnich 7 dni. Skuteczność jest obliczana przez porównanie bieżącej wartości portfela z wartością portfela o północy 6 dni wcześniej. Obliczenia te są przeprowadzane co minutę, a wykres jest aktualizowany co godzinę.

Wykres 30-dniowy: przedstawia skuteczność portfela w ciągu ostatnich 30 dni. Skuteczność jest obliczana przez porównanie bieżącej wartości portfela z wartością portfela o północy 29 dni wcześniej. Obliczenia te są przeprowadzane co minutę, a wykres jest aktualizowany codziennie.

Wykres Od rozpoczęcia: przedstawia skuteczność portfela w ciągu ostatnich 365 dni. Skuteczność jest obliczana przez porównanie bieżącej wartości portfela z wartością portfela o północy 365 dni wcześniej. Obliczenia te są przeprowadzane co minutę, a wykres jest aktualizowany co tydzień.

Wykres słupkowy Wszystkie tygodnie: wyświetla tygodniową skuteczność portfela od poniedziałku do piątku. Punkt wyjściowy jest resetowany co tydzień.