FAQ Twój portfel

Jaka jest różnica pomiędzy moimi statystykami rentowności, a statystykami rentowności lidera?

Statystyki liderów odnoszą się do wyników ich strategii, gdy Twoje statystyki odnoszą się do tego, jakie wyniki te strategie generują dla Ciebie, uwzględniając preferencje zarządzaniu ryzykiem przybrane w momencie ustawiania naśladowania strategii.

Klikając na strategię ze strony „Portfel“ możesz zobaczyć swoje osobiste wyniki odnoszące się do tej strategii. Klikając na strategię ze strony „Strategie“ zobaczysz wyniki liderów.