FxPro Forex Tools Zainstalować

Bezpieczeństwo środków naszych klientów

Sponsorowane w przeszłości
Bezpieczeństwo Przejrzystość Uczciwość

Wszystkie środki przechowywane w imieniu naszych klientów są zarządzane z wykorzystaniem pięciu następujących podstawowych zasad zapewniających ich bezpieczeństwo.

Wydzielenie środków

Wszystkie środki zdeponowane w FxPro są w pełni wydzielone i trzymane na innych rachunkach bankowych niż fundusze własne firmy. Zapewnia to, że środki należące do klientów nie mogą zostać wykorzystane do żadnego innego celu. Nasze międzyokresowe i roczne raporty finansowe są audytowane na Cyprze przez PWC, wiodącego światowego audytora finansowego, co gwarantuje, że nasza działalność jest prowadzona w zgodzie z najwyższymi możliwymi standardami.

Ochrona inwestorów

Spółka FxPro UK Limited jest członkiem Programu wypłat odszkodowań finansowych FSCS, a FxPro Financial Services Limited jest członkiem Funduszu Kompensacji Inwestorów (ICF). Kwalifikacja roszczenia zależy od jego statusu i typu. Prosimy przejrzeć naszą dokumentację prawną i politykę kompensacji w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Bezpieczeństwo środków

Spółka FxPro działa w partnerstwie z kilkoma największymi europejskimi bankami, jak Barclays Bank PLC, Julius Baer Bank, Bank of America i Royal Bank of Scotland. Firma zapewnia, że zdeponowane fundusze są w minimalnym stopniu narażone na ryzyko kredytowe.

Regulacja

Spółka FxPro UK Limited jest zatwierdzona i regulowana przez Financial Conduct Authority (FCA) (numer rejestracji 509956). FxPro Financial Services Limited jest zatwierdzona i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) (numer licencji 078/07). Firma spełnia najostrzejsze standardy, włączając w to wymagania kapitałowe. Firma regularnie dostarcza swoje sprawozdania finansowe do FCA i CySEC, włączając w to codzienne sprawozdania dotyczące funduszy klientów.

Ochrona przed ujemnym saldem

FxPro wykorzystuje automatyczny system monitorowania transakcji i zarządzania ryzykiem, aby zapewnić, że saldo konta klientów nigdy nie spadnie poniżej poziomu początkowego depozytu, chroniąc klientów (kosztem FxPro) przed stratami przewyższającymi zainwestowaną kwotę.

Otwórz Konto transakcyjne

Ostrzeżenie o ryzyku: transakcje na kontraktach CFD wiążą się ze znacznym ryzykiem strat.

Polityka realizacji zleceń
Procedura postępowania w sprawie skarg
Polityka dotycząca konfliktów interesów

Dowiedz się, jak realizujemy Twoje zlecenia.

Dowiedz się, jak postępujemy ze skargami klientów

Dowiedz się, jak postępujemy w wypadku konfliktu interesów

UP