FxPro Market

Handluj na Rynkach
Całego Świata

Bezpieczeństwo środków naszych klientów

Sponsorowane w przeszłości
Bezpieczeństwo Przejrzystość Uczciwość

Wszystkie środki przechowywane w imieniu naszych klientów są zarządzane z wykorzystaniem pięciu następujących podstawowych zasad zapewniających ich bezpieczeństwo.

Wydzielenie środków

Wszystkie środki zdeponowane w FxPro są w pełni wydzielone i trzymane na innych rachunkach bankowych niż fundusze własne firmy. Zapewnia to, że środki należące do klientów nie mogą zostać wykorzystane do żadnego innego celu. Nasze międzyokresowe i roczne raporty finansowe są audytowane na Cyprze przez PWC, wiodącego światowego audytora finansowego, co gwarantuje, że nasza działalność jest prowadzona w zgodzie z najwyższymi możliwymi standardami.

Ochrona inwestorów

Spółka FxPro UK Limited jest członkiem Programu wypłat odszkodowań finansowych FSCS, a FxPro Financial Services Limited jest członkiem Funduszu Kompensacji Inwestorów (ICF). Kwalifikacja roszczenia zależy od jego statusu i typu. Prosimy przejrzeć naszą dokumentację prawną i politykę kompensacji w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Bezpieczeństwo środków

Spółka FxPro działa w partnerstwie z kilkoma największymi europejskimi bankami, jak Barclays Bank PLC, Julius Baer Bank, Bank of America i Royal Bank of Scotland. Firma zapewnia, że zdeponowane fundusze są w minimalnym stopniu narażone na ryzyko kredytowe.

Regulacja

Spółka FxPro UK Limited jest zatwierdzona i regulowana przez Financial Conduct Authority (FCA) (numer rejestracji 509956). FxPro Financial Services Limited jest zatwierdzona i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) (numer licencji 078/07). Firma spełnia najostrzejsze standardy, włączając w to wymagania kapitałowe. Firma regularnie dostarcza swoje sprawozdania finansowe do FCA i CySEC, włączając w to codzienne sprawozdania dotyczące funduszy klientów.

Ochrona przed ujemnym saldem

FxPro wykorzystuje automatyczny system monitorowania transakcji i zarządzania ryzykiem, aby zapewnić, że saldo konta klientów nigdy nie spadnie poniżej poziomu początkowego depozytu, chroniąc klientów (kosztem FxPro) przed stratami przewyższającymi zainwestowaną kwotę.

Zacznij Handel Teraz Wliczone Darmowe Demo

Ostrzeżenie o ryzyku: transakcje na kontraktach CFD wiążą się ze znacznym ryzykiem strat.

Polityka realizacji zleceń
Procedura postępowania w sprawie skarg
Polityka dotycząca konfliktów interesów

Dowiedz się, jak realizujemy Twoje zlecenia.

Dowiedz się, jak postępujemy ze skargami klientów

Dowiedz się, jak postępujemy w wypadku konfliktu interesów

UP