FxPro Market

Handluj na Rynkach
Całego Świata

Ochrona Funduszy Klienta

Sponsorowane w przeszłości

Jako podmiot objęty regulacją, FxPro spełnia następujące wymogi prawne odnoszące się do funduszy klientów:

Wydzielenie środków

Wszystkie środki zdeponowane w FxPro są w pełni wydzielone i trzymane na innych rachunkach bankowych niż fundusze własne firmy. Zapewnia to, że środki należące do klientów nie mogą zostać wykorzystane do żadnego innego celu. Nasze międzyokresowe i roczne raporty finansowe są audytowane na Cyprze przez PWC, wiodącego światowego audytora finansowego, co gwarantuje, że nasza działalność jest prowadzona w zgodzie z najwyższymi możliwymi standardami.

Ochrona inwestorów

Spółka FxPro UK Limited jest członkiem Programu wypłat odszkodowań finansowych FSCS, a FxPro Financial Services Limited jest członkiem Funduszu Kompensacji Inwestorów (ICF). Kwalifikacja roszczenia zależy od jego statusu i typu. Prosimy przejrzeć naszą dokumentację prawną i politykę kompensacji w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Dodatkowe działania, które podejmujemy

Wszystkie fundusze klientów są całkowicie oddzielone od środków własnych spółki i przechowywane na oddzielnych rachunkach bankowych w kilku dużych instytucjach bankowych. Wewnętrzne limity zapewniają dywersyfikację funduszy klientów pomiędzy bankami, podczas gdy ryzyko kredytowe jest regularnie monitorowane. Fundusze klientów są przechowywane tylko w jurysdykcjach, gdzie podział środków klientów jest wspierany przez lokalne ramy prawne.

FxPro oferuje gwarantowaną Ochronę przed Saldem Ujemnym dla wszystkich klientów w ramach umowy klienta, pod warunkiem że nie jest to wykorzystywane i akceptowane w dobrej wierze. Jesteśmy zobowiązani do ścisłej polityki zapewniającej, że klienci nie mogą stracić więcej niż ich cały kapitał.

Polityka realizacji zleceń
Procedura postępowania w sprawie skarg
Polityka dotycząca konfliktów interesów

Dowiedz się, jak realizujemy Twoje zlecenia.

Dowiedz się, jak postępujemy ze skargami klientów

Dowiedz się, jak postępujemy w wypadku konfliktu interesów

UP