FxPro Market

Handluj na Rynkach
Całego Świata

Specyfikacje

Tu znajdziesz wszystkie niezbędne informacje o realizacji i dźwigni dla naszych 3 głównych platform.

Rodzaje zleceń

Każdy, kto handluje z FxPro cTrader może umieścić zarówno zamówienia stałe jak i tez i zamówienie oczekujące.

Zamowienia natychmiastowe

(Natychmiastowe) Zlecenie rynkowe: jest to zlecenie kupna lub sprzedaży na bazie dostępnej, bieżącej ceny rynkowej. System automatycznie łączy/podsumowuje tom informacji otrzymanych od dostawcy na rynku i wykonuje "zamówienie handlowe”, na VWAP ("średnia cena oparta na ilosci"). W rezultacie system generuje najlepsza, średnia cenę dostępne w czasie/momencie wykonania zamówienia.

Zamówienia oczekujące

Zlecenia Stop: jest to zlecenie kupna lub sprzedaży w momencie, kiedy rynek osiągnie " stop cenę’'. W momencie, kiedy rynek osiągnie/zatrzyma się na "Stop cenie”, “ zlecenie jest kwalifikowane, jako" zlecenie rynkowe"*. Jeśli "zlecenie stop" nie jest wyzwalane pozostanie ono w systemie az do kolejnego terminu zgodnie z warunkami opisanymi w sekcji "Zamówienie dobre do momentu anulowania". ”Zatrzymaj zlecenie", stop order, może być umieszczone bez jakichkolwiek ograniczeń jak najbliżej bieżącej ceny rynkowej.

Zlecenia Stop: jest to zlecenie kupna lub sprzedaży w momencie, kiedy rynek osiągnie " stop cenę’'. W momencie, kiedy rynek osiągnie/zatrzyma się na "Stop cenie”, “ zlecenie jest kwalifikowane, jako" zlecenie rynkowe"*. Jeśli "zlecenie stop" nie jest wyzwalane pozostanie ono w systemie az do kolejnego terminu zgodnie z warunkami opisanymi w sekcji "Zamówienie dobre do momentu anulowania". ”Zatrzymaj zlecenie", stop order, może być umieszczone bez jakichkolwiek ograniczeń jak najbliżej bieżącej ceny rynkowej.

Zlecenie z limitem (Limit Order): jest to zlecenie kupna lub sprzedaży po osiągnięciu przez rynek „ceny limitu”. Po osiągnięciu przez rynek „ceny limitu” uruchamiane jest zlecenie, które wykonywane jest wg „ceny limitu” lub lepszej ceny. Jeśli zlecenie z limitem zostanie wykonane częściowo, dla pozostałej ilości zostanie automatycznie utworzone nowe zlecenie z limitem, które zostanie wykonane po osiągnięciu przez cenę rynkową pierwotnie żądanej „ceny limitu”. Jeśli „zlecenie z limitem” nie zostanie uruchomione, pozostanie ono w systemie do późniejszej daty na warunkach opisanych w części „Na czas nieokreślony (Good till Cancel)”. „Zlecenia z limitem” można tworzyć w cenie możliwie zbliżonej do bieżącej ceny rynkowej; nie występują ograniczenia.

Odbierz zysk: zamówienie, które zabezpiecza zysk. W momencie, kiedy rynek osiągnie "odbierz/przyjmij cenę zysku" zamówienie jest wyzwalane/realizowane i traktuje się je, jako 'zamówienie z limitem'. Jeśli "odbierz zysk" nie jest wyzwalane/realizowane pozostaje ono w systemie az do późniejszego terminu. Zlecenie "Odbierz zysk’’ Take Profit" może być umieszczone bez ograniczeń jak najbliżej bieżącej ceny rynkowej.

*(Oczekujące) Zlecenie Rynkowe: jest to zlecenie kupna lub sprzedaży na bazie bieżącej/dostępnej ceny rynkowej. System automatycznie łączy/podsumowuje wielkość/tom informacji otrzymanej od dostawcy i dokonuje/realizuje "zamówienie rynkowe" na VWAP (" średnia cena oparta na ilości"). Jest to średnia, najlepsza cena dostępne w momencie wykonania/realizacji zamówienia. Zamówienie w momencie realizacji podlega warunkom opisanym w sekcjach, “Good till Day" dobre do dzisiaj i "Good till cancel", Dobre do momentu wygaśnięcia/anulowania.

Dobre do momentu wygaśnięcia/anulowania (GTC) wygaśnięcie: jest to ustawienie czasu na zamówieniu, które klient może zastosować" do zamówień oczekujących". Klient może wybrać określoną datę w przyszłości, co powoduje, iż zamówienie jest "żywe/aktualne" az do czasu/momentu wykonania/realizacji. Zamówienie zostanie usunięte z systemu, jeśli jego realizacja nie nastąpi w czasie określonym przez klienta.

Dobre do dnia (GTD): jest to ustawienie, które, który stosuje się do "zamówień oczekujących" realizowane przez platformę cTrader. Definiuje/określa okres pierwszych 5 sekund w momencie, gdy zamówienie jest realizowane; Podczas tych 5 sekund zamówienie oczekuje na realizacje zgodnie z typem zamówienia opisanym powyżej.

Modyfikacja / anulowanie zlecenia oczekującego: Zlecenie może zostać zmodyfikowane przez klienta, jeśli rynek nie osiągnie poziomu cen, jaki określił klient, a jego zlecenie nie zostało w międzyczasie anulowane. Zlecenie zostanie anulowane w przypadku wystąpienia którejkolwiek z poniższych sytuacji:

  • jeśli żądana cena przekroczy cenę rynkową o ponad 50 000 PIPS; lub
  • jeśli klient ręcznie anuluje zlecenie przed osiągnięciem przez rynek poziomu cen, jaki określił klient; lub
  • jeśli klient ustali ramy czasowe ważności, a ważność ta wygaśnie; lub
  • po 200 nieudanych próbach wykonania zlecenia.

Poślizg cenowy: w czasie/momencie, kiedy zamówienie jest przedstawione do realizacji, konkretna cena wymagana przez klienta może nie być dostępna; w związku, z czym zamówienie zostanie dokonane, do najbliższej liczby pipsow zbliżonych do ceny, której zażądał klient. Sytuacja, w której cena realizacji jest lepsze niż cena zadana przez klienta, jest referowana, jako “pozytywny poślizg cenowy". Sytuacja, w której cena realizacji jest gorsza niż cena zadana przez klienta nazywa się "negatywnym poślizgiem cenowym". Trzeba, wziasc pod uwagę, iz "poślizg" jest normalna cena na rynku i regularnym elementem rynków wymiany walut w warunkach braku płynności, niestabilność spowodowanych ogłoszeniami/ wiadomościami, zdarzeniami ekonomicznymi oraz otwarciami rynków. Oprogramowanie automatycznej realizacji FxPro nie działa w oparciu na indywidualnych, poszczególnych parametrach związanych z realizacją zamówień poprzez konta określonego klienta.

* Należy pamiętać, że nie jest to wyczerpujący wykaz.

Prowizja: w kontekście cTrader, prowizja będzie pobrana od klienta; dalsza informacja dostępna jest na stronie www.fxpro.com/pl/trading/cfd/ecn.

ZLECENIE(-A) NATYCHMIASTOWE
NATYCHMIASTOWE MetaTrader 4 cTrader MetaTrader 5
Egzekucja Zlecenie natychmiastowe Natychmiastowe) zlecenie rynkowe Natychmiastowe) zlecenie rynkowe
Rekwotowanie:
Poślizg cenowy: N/D
Częściowe realizacje:
Ograniczenia poziomów na zleceniach "stop" i "limit" 1 lub 2 pipsy for największych niedostępne 1 lub 2 pipsy for największych
Prowizja:
Mark-up
ZLECENIE(-A) OCZEKUJĄCE
STOP ORDERS (Buy Stop, sell stop, stop loss) MetaTrader 4 cTrader MetaTrader 5
Egzekucja: Zlecenie rynkowe Zlecenie rynkowe Zlecenie rynkowe
RRekwotowanie: N/D N/D N/D
Poślizg cenowy:
Częściowe realizacje:
Ograniczenia poziomów na zleceniach "stop" i "limit" 1 lub 2 pipsy for największych niedostępne 1 lub 2 pipsy for największych
Prowizja:
Mark-up
LIMIT ORDERS (Buy limit, sell limit, take profit) MetaTrader 4 cTrader MetaTrader 5
Zlecenie z limitem Zlecenie z limitem Zlecenie z limitem Zlecenie z limitem
Rekwotowanie: N/D N/D N/D
Poślizg cenowy: , positive. , positive. , positive.
Częściowe realizacje:
Ograniczenia poziomów na zleceniach "stop" i "limit" 1 lub 2 pipsy for największych niedostępne 1 lub 2 pipsy for największych
Prowizja:
Mark-up
Buy stop/sell stop limit orders

Aby uzyskać więcej informacji przeczytaj proszę nasza "Polisę realizacji zamówień" dostępne online na: www.fxpro.com/trading/products/download

  • Wielkosc zamowienia FxPro może egzekwować dowolnej wielkości zamówienia począwszy od 1000 walucie bazowej bez limitu górnego.
  • Bez opcji ponownej wyceny – gwarantowane wykonanie zamówienia Z FxPro cTrader gwarantuje klientom wykonanie zamówień bez ,,ponownej wyceny’’ w zależności od płynności rynkowej.
  • SOR i VWAP Inteligentny system przesyłania zleceń (Smart Order Routing – SOR) zapewnia uzyskanie najlepszej dostępnej ceny, a zwiększona płynność gwarantuje automatyczną realizację zleceń w 99,9% przypadków. W przypadku częściowej realizacji zleceń FxPro cTrader automatycznie agreguje dostępną płynność (oferty) po najlepszej dostępnej cenie i realizuje po średniej cenie ważonej wielkością obrotów (Volume-Weighted Average Price – VWAP).
  • Brak ograniczeń dotyczących zamówień limitowanych – wybierz moment/punkt wejścia / wyjścia FxPro cTrader nie posiada żadnych ograniczeń odnośnie tego gdzie w sensie ceny rynkowe klient zdecyduje sie umieścić ,,odbiór zysku’’ lub ,,zatrzymania poziomu strat,, , umożliwiając precyzyjne wdrażania właściwej strategii. Klienci mogą umieścić ,,odbioru zysku’’ lub ,,zatrzymanie zlecenia straty’’ możliwie jak najbliżej bieżąca cena rynkowej ESN.
  • Poziom marży/marginesu wymagany do otwarcia pozycji Zablokuj lub zabezpieczenia pozycji Pozycja blokady lub zabezpieczenie pojawia się, gdy klient otwiera handel na tym samym woluminie/w tej samej objętości/wartości w kierunku przeciwnym do woluminu już otwartego. To nie to samo, co zamknięcie handlu wstępnego, ponieważ pozycja blokady wymaga, aby obie pozycje pozostały otwarte.
  • Zamiana / Rollover / naliczanie kosztu, przychodu Dla pozycji, które pozostają otwarte w okresie nocnym naliczany jest koszt lub przychód swap / rollover. Koszt lub przychód naliczany jest w postaci występującej w okresie nocnym różnicy stóp oprocentowania pomiędzy dwoma walutami dla założonej pozycji, zależnie od rodzaju pozycji (pozycja długa lub krótka).

Należy pamiętać, że na swapie można stracić lub zyskać, a co z tego wynika uzyskać rollover dodatni lub ujemny. Może się zdarzyć, że niektóre instrumenty mogą mieć po obu stronach rollover ujemny - dzieje się tak dlatego, że FxPro nalicza swoje własne odsetki, w oparciu o stosowane w okresie nocnym stopy międzybankowe, co powoduje odpowiednie obniżenie wartości dodatnich i ujemnych.

Koszty swapowe automatycznie obciążają konto klienta. Są one przeliczane na walutę, w której prowadzone jest dane konto. Koszty swapowe są naliczane o godzinie 23.59 czasu cypryjskiego. Koszty swapowe od piątku do poniedziałku są naliczane jednokrotnie. Od środy do czwartku koszty swapowe są naliczane po potrójnej stawce.

FxPro MT4 na komputery
FxPro cTrader na komputery
Centrum pobierania
 

Pobierz najpopularniejszą platformę w branży i korzystaj z niej w połączeniu z profesjonalnymi warunkami transakcyjnymi zapewnianymi przez FxPro.

Pobierz i zainstaluj program klienta naszej nagradzanej platformy ECN.

Pobierz najnowsze wersje naszych wiodących w branży platform transakcyjnych tutaj.

 
UP