FxPro Market

Handluj na Rynkach
Całego Świata

Specyfikacje

Przeczytaj poniżej, aby uzyskać informacje odnośnie realizacji zleceń oraz dźwigni na każdej z naszych 4 głównych platform transakcyjnych. Należy pamiętać, że maksymalna dźwignia oferowana każdemu klientowi zależy od jego poziomu doświadczenia w handlu CFD. Jest to oceniane w trakcie procesu rejestracji.

Dla potrzeb obliczania wymaganego depozytu, należy pamiętać, że najniższa pomiędzy kontami dźwignia i symbol dźwigni będzie rozstrzygający.

Dźwignia finansowana na rynku forex

FxPro wykorzystuje lewarowanie dynamiczne, automatycznie dostosowujące się do pozycji handlowych klienta. W miarę wzrostu wielkości środków inwestowanych przez klienta dla poszczególnych instrumentów, zmniejszeniu ulega maksymalna oferowana dźwignia, jak przedstawia to poniższa tabela. Przedstawiona struktura lewarowania dotyczy tylko transakcji na rynku forex.

Zasadę tę stosuje się dla indywidualnych instrumentów handlowych, więc jeśli klient posiada otwarte pozycje w wielu instrumentach, lewarowanie obliczane jest osobno dla każdego z nich. Przykładowo, jeśli gracz posiada otwarte zlecenie kupna 300 lotów pary USDJPY a następnie zaczyna handlować parą EURUSD, to aktualne pozycje USDJPY nie będą miały wpływu na wymagania marży dla pary EURUSD.

Sumę pozycji oblicza się w następujący sposób. Załóżmy, że gracz posiada 300 lotów do kupna i 200 lotów do sprzedaży. Aby obliczyć wymaganą marżę należy wybrać stronę z największą kwotą (sumą). W tym przypadku stroną o największej wartości jest zlecenie kupna 300 lotów, co oznacza, że liczba 300 będzie wartością wykorzystaną do obliczenia wymaganej marży. Dodatkowo, gracz posiadający sześć (6) otwartych pozycji kupna (lub sprzedaży) 50 lotów oraz gracz posiadający jedną otwartą pozycję kupna (lub sprzedaży) 300 lotów muszą posiadać taką samą marżę, przy założeniu, że ustawienia lewarowania są dla ich kont identyczne.

Ilość otwartych
lotów
Maksymalna dźwignia
finansowa
>0-300 Max 1:100*
>300-500 Max 1:50*
500+ Max 1:33*
 

Należy pamiętać, że w przypadku, gdy dźwignia konta ma wartość niższą, niż podana w tabeli, stosuje się dźwignię konta.

Przykład 1:
Dźwignia finansowa konta klienta – 1:100

W takim przypadku dźwignia konta jest niższa lub równa dla wszystkich odpowiednich wartości podanych w tabeli monitorowania lewarowania, co oznacza, że wysokość wymaganej marży nie ulega zmianie.

Liczba lotów Maksymalna
dźwignia finansowa
Stosowana
dźwignia finansowa
Depozyt zabezpieczający
0-100 1:100 1:100 100 (loty) * 100,000 / 100 (dźwignia finansowa) = 100,000 USD (depozyt zabezpieczający)
100-200 1:100 1:100 100 (loty) * 100,000 / 100 (dźwignia finansowa) = 100,000 USD (depozyt zabezpieczający)
200-300 1:100 1:100 100 (loty) * 100,000 / 100 (dźwignia finansowa) = 100,000 USD (depozyt zabezpieczający)
      Całkowity wymagany depozyt zabezpieczający: 300,000 USD
Przykład 2:
Dźwignia finansowa konta – 1:500

Weźmy pod uwagę konto w USD, na którym znajduje się pozycja kupna na 250 lotów USDJPY.
W takim przypadku dźwignia konta jest wyższa lub równa dla wartości podanych w tabeli monitorowania lewarowania, co oznacza, że wysokość wymaganej marży zostanie obliczona w następujący sposób:

Liczba lotów Maksymalna
dźwignia finansowa
Stosowana
dźwignia finansowa
Depozyt zabezpieczający
0-100 1:500 1:500 100 (loty) * 100,000 / 500 (dźwignia finansowa) = 20,000 USD (depozyt zabezpieczający)
100-200 1:200 1:200 100 (loty) * 100,000 / 200 (dźwignia finansowa) = 50,000 USD (depozyt zabezpieczający)
200-300 1:100 1:100 50 (loty) * 100,000 / 100 (dźwignia finansowa) = 50,000 USD (depozyt zabezpieczający)
      Całkowity wymagany depozyt zabezpieczający: 120,000 USD
Przykład 3:

Załóżmy teraz, że ten sam gracz otwiera również pozycję kupna (lub sprzedaży) 300 lotów EURUSD, przy notowaniu 1,40000.

Liczba lotów Maksymalna
dźwignia finansowa
Stosowana
dźwignia finansowa
Depozyt zabezpieczający
0-100 1:500 1:500 100 (loty) * 100,000 / 500 (dźwignia finansowa) = 20,000 EUR (depozyt zabezpieczający)
100-200 1:200 1:200 100 (loty) * 100,000 / 200 (dźwignia finansowa) = 50,000 EUR (depozyt zabezpieczający)
200-300 1:100 1:100 100 (loty) * 100,000 / 100 (dźwignia finansowa) = 100,000 EUR (depozyt zabezpieczający)
      Całkowity wymagany depozyt zabezpieczający: 170,000 EUR * 1.4 (rate) = 238,000 USD

Tak więc gracz musiałby posiadać marżę w wysokości 120.000 USD dla pary USDJPY i marżę w wysokości 238.000 USD dla pary EURUSD, czyli łącznie 358.000 USD dla obu pozycji.

Wymagany Depozyt Zabezpieczający na Metalach

Tak samo jak w przypadku Forexu, FxPro wykorzystuje lewarowanie dynamiczne, automatycznie dostosowujące się do pozycji handlowych klienta, również dla metali szlachetnych. W miarę wzrostu wielkości środków inwestowanych przez klienta dla poszczególnych instrumentów, zmniejszeniu ulega maksymalna oferowana dźwignia, jak przedstawia to poniższa tabela.

Zasadę tę stosuje się dla indywidualnych instrumentów handlowych, więc jeśli klient posiada otwarte pozycje w wielu instrumentach, lewarowanie obliczane jest osobno dla każdego z nich. Przykładowo, jeśli gracz posiada otwarte zlecenie w srebrze, następnie zaczyna handlować zlotem, to aktualne pozycje w srebrze nie będą miały wpływu na wymagania marży dla złota.

Ilość otwartych
lotów
Wymagany poziom
depozytu zabezpieczającego
Maksymalna dźwignia
finansowa
0-50 0.50% 1:200
>50 1% 1:100
Przykład 1 Metale

Weźmy pod uwagę konto w USD, na którym znajduje się pozycja kupna (lub sprzedaży) 1 lotów złota po cenie spot 1.500 USD.

Loty Wymagany poziom depozytu
zabezpieczającego
Kalkulator Depozyt zabezpieczający Depozyt
zabezpieczający
1 0.50% 0.5% (wymagany depozyt zabezpieczający) * 100 (uncji) * 1 (loty) * 1500 (cena spot złota) $750.00
1   Całkowity wymagany depozyt zabezpieczający (1 Lot Gold) $750.00
Przykład 2 Metale

Weźmy pod uwagę konto w USD, na którym znajduje się pozycja kupna (lub sprzedaży) 100 lotów złota po cenie spot 1.500 USD.

Loty Wymagany poziom depozytu
zabezpieczającego
Kalkulator Depozyt zabezpieczający Depozyt
zabezpieczający
50 0.50% 0.5% (wymagany depozyt zabezpieczający) * 100 (uncji) * 50 (lots) * 1500 (cena spot złota) $37,500.00
50 1% 1% (wymagany depozyt zabezpieczający) * 100 (uncji) * 50 (lots) * 1500 (cena spot złota) $75,000.00
100   Całkowity wymagany depozyt zabezpieczający (100 Loty Gold) $112,500.00
Przykład 3 Metale

Weźmy pod uwagę konto w USD, na którym znajduje się pozycja kupna (lub sprzedaży) 150 lotów złota po cenie spot 1.500 USD.

Loty Wymagany poziom depozytu
zabezpieczającego
Kalkulator Depozyt zabezpieczający Depozyt
zabezpieczający
50 0.50% 0.5% (wymagany depozyt zabezpieczający) * 100 (uncji) * 50 (lots) * 1500 (cena spot złota) $37,500.00
100 1% 1% (wymagany depozyt zabezpieczający) * 100 (uncji) * 100 (lots) * 1500 (cena spot złota) $150,000.00
150   Całkowity wymagany depozyt zabezpieczający (150 Loty Gold) $187,500.00

Wymagany depozyt dla Kontraktow Terminowych

Tak samo jak w przypadku Forexu, FxPro wykorzystuje lewarowanie dynamiczne, automatycznie dostosowujące się do pozycji handlowych klienta, również dla metali szlachetnych. W miarę wzrostu wielkości środków inwestowanych przez klienta dla poszczególnych instrumentów, zmniejszeniu ulega maksymalna oferowana dźwignia, jak przedstawia to poniższa tabela.

Ilość otwartych lotów Wymagany poziom depozytu
zabezpieczającego
0-50 2%
>50-100 4%
>100-150 10%
>150-300 16%
>300 20%
Przyklad 1 Futures

Jako przykład weźmy konto USD z pozycją kupna (lub sprzedaży ) 10 lotów kontraktów futures Dow Jones.

Loty Wymagany depozyt środków
własnych do ceny rynkowej
Cena otwarcia Depozyt
zabezpieczający
10 2% 16500 10(Loty) * 5($) * 16500 (Cena otwarcia) * 2%(Wym. depozyt) = 16,500 USD
Przykład 2 Futures

Jako przykład weźmy konto USD z 250 lotami kontraktów futures Nasdaq.

Loty Wymagany depozyt środków
własnych do ceny rynkowej
Cena otwarcia Depozyt
zabezpieczający
50 2% 4273 50 (Loty) * 20($) * 4273 (Cena otwarcia) * 2%(Wym. depozyt)= 4,533 USD
51-100 4% 4273 50 (Loty) * 20($) * 4273 (Cena otwarcia) * 4%(Wym. depozyt)= 9,066 USD
101-150 10% 4273 50 (Loty) * 20($) * 4273 (Cena otwarcia) * 10%(Wym. depozyt)= 22,665 USD
151-250 16% 4273 100 (Loty) * 20($) * 4273 (Cena otwarcia) * 16%(Wym. depozyt)= 1,367,360 USD
      Całkowity wymagany depozyt zabezpieczający = 2,051,040 USD
Przykład 3 Futures

Rozważ konto USD z 50 lotami kupna kontraktów terminowych Nasdaq i handel 250 lotami sprzedaży kontraktów terminowych Nasdaq; wymagana marża zostanie obliczona na 250 pozycjach sprzedaży, tj. wymagana całkowita marża = 2,051,040 USD.

Wymagany depozyt dla Surowców Energetycznych (spot)

Ak samo jak w przypadku Forexu, FxPro wykorzystuje lewarowanie dynamiczne, automatycznie dostosowujące się do pozycji handlowych klienta, również dla metali szlachetnych.

Ilość otwartych lotów Wymagany poziom depozytu zabezpieczającego
0-20 1.00%
>20-100 2.50%
>100 5.00%
Przykład 1 Kontrakty terminowe Energia

Jako przykład weźmy konto USD z pozycją kupna (lub sprzedaży ) 10 lotów kontraktów terminowych Light Sweet Crude Oil

Loty Wymagany depozyt środków własnych do ceny rynkow Cena otwarcia Marża
10 1% 47.15 10(Lots) * 1000 (wielkość kontraktu) * 47.15 (Cena otwarcia) * 1%(Wym. depozyt) = 4,715.00 USD
Przykład 2 Kontrakty terminowe Energia

Jako przykład weźmy konto USD z 100 lotami kontraktów trrminowych UK Brent Oil

Loty Wymagany depozyt środków własnych do ceny rynkow Cena otwarcia Marża
0-20 1% 52.75 20 (Lots) * 1000 (wielkość kontraktu) * 52.75 (Cena otwarcia) * 1%(Wym. depozyt)= 10,550.00 USD
>20- 100 2.5% 52.75 80 (Lots) * 1000 (wielkość kontraktu) * 52.75 (Cena otwarcia) * 2.5%(Wym. depozyt)= 105,500.00 USD
      Całkowity wymagany depozyt zabezpieczający = 116,050.00 USD

Wymagany depozyt na Indeksach

Jak to bywa w przypadku handlu forex, FxPro używa dla indeksów dynamicznych modeli dźwigni, które automatycznie dostosowują się do pozycji handlowych klienta. Wraz ze wzrostem liczby indeksów klienta maleje maksymalna oferowana dźwignia, jak pokazano w tabelce.

Wymagany Depozyt 0.20% 0.50% 0.75% 1.00% 1.50% 2% 4% 10% 16% 20% (dla więcej niż)
US30, AUS200, Swiss20, UK100, USNDAQ100, Germany30, USSPX500 25 25 - 50 100 300 750 1,000 1,250 3,500
Japan225, Finland25, Spain35, Holland25, Sweden30, Euro50, France40 - 25 25 50 100 300 750 1,000 1,250 3,500
France120, HongKong50, Nordic40, Polland20, Portugal20, UKMid250, Denmark20, Belgium20, Germany50, GerTech30, Norway25 - - 50 50 100 300 750 1,000 1,250 3,500
ChinaHShar - - - 100 100 300 750 1,000 1,250 3,500
ChinaA50, Greece25, Hungary12 - - - - - 500 750 1,000 1,250 3,500
Rozważ konto USD z 325 lotami Nasdaq Spot
Jednostki Zakres rozmiaru Wymagany Depozyt Dźwignia Cena otwarcia Margines (Jednostki*wymagany margines*Cena otwarcia) Margines Margines CCY
25 0-25 0.2% 500.0 4225.00 25*0.20%*4225 211.25 USD
25 26-50 0.5% 200.0 4225.00 25*0.50%*4225 528.13 USD
50 51-100 1.0% 100.0 4225.00 50*1%*4225 2,112.50 USD
100 101-200 1.5% 66.7 4225.00 100*1.5%*4225 6,337.50 USD
125 201-500 2.0% 50.0 4225.00 125*2%*4225 10,562.50 USD
        Całkowity wymagany depozyt zabezpieczający = 19,751.88 (USD)
Rozważ konto USD z 278 lotami #Spain35 o stosunku EURUSD 1.0921
Jednostki Zakres rozmiaru Wymagany Depozyt Dźwignia Cena otwarcia Margines (Jednostki*wymagany margines*Cena otwarcia) Margines Margines CCY
25 0-25 0.5% 200.0 8621.00 25*0.5%*8621 1,077.63 EUR
25 26-50 0.75% 133.3 8621.00 25*0.75%*8621 1,616.44 EUR
50 51-100 1.0% 100.0 8621.00 50*1%*8621 4,310.50 EUR
100 101-200 1.5% 66.7 8621.00 100*1.5%*8621 12,931.50 EUR
78 201-500 2.0% 50.0 8621.00 78*2%*8621 13,448.76 EUR
        Całkowity wymagany depozyt zabezpieczający = 33,384.82 (EUR)
        Wymagany margines sumaryczny w USD = 36,459.56 (EURUSD = 1.0921)
Rozważ konto USD z 2375 lotami #Denmark20 o stosunku USDDKK 6.8335
Jednostki Zakres rozmiaru Wymagany Depozyt Dźwignia Cena otwarcia Margines (Jednostki*wymagany margines*Cena otwarcia) Margines Margines CCY
50 0-50 0.75% 133.3 955.00 50*0.75%*955 358.13 DKK
50 51-100 1.0% 100.0 955.00 50*1.0%*955 477.50 DKK
100 101-200 1.5% 66.7 955.00 100*1.5%*955 1,432.50 DKK
300 201-500 2.0% 50.0 955.00 300*2%*955 5,730.00 DKK
750 501-1250 4.0% 25.0 955.00 750*4%*955 28,650.00 DKK
1000 1251-2250 10.0% 10.0 955.00 1000*10%*955 95,500.00 DKK
125 2251-3500 16.0% 6.3 955.00 125*16%*955 19,100.00 DKK
        Całkowity wymagany depozyt zabezpieczający = 151,248.13 (DKK)
        Wymagany margines sumaryczny w USD = 22,133.33 (USDDKK = 6.8335)
Rozważ konto USD z 1319 lotami #ChinaHshares o stosunku USDHKD 7.911
Jednostki Zakres rozmiaru Wymagany Depozyt Dźwignia Cena otwarcia Margines (Jednostki*wymagany margines*Cena otwarcia) Margines Margines CCY
100 0-100 1.0% 100.0 8018.00 100*1.0%*8018 8,018.00 HKD
100 101-200 1.5% 66.7 8018.00 100*1.5%*8018 12,027.00 HKD
300 201-500 2.0% 50.0 8018.00 300*2%*8018 48,108.00 HKD
750 501-1250 4.0% 25.0 8018.00 750*4%*8018 240,540.00 HKD
        Całkowity wymagany depozyt zabezpieczający = 364,017.20 (HKD)
        Wymagany margines sumaryczny w USD = 46,014.06 (USDHKD = 7.9110)
Rozważ konto USD z 5500 lotami #Hungary12 o stosunku USDHUF 285.0
Jednostki Zakres rozmiaru Wymagany Depozyt Dźwignia Cena otwarcia Margines (Jednostki*wymagany margines*Cena otwarcia) Margines Margines CCY
500 0-500 2.0% 50.0 23900.00 500*2%*23900 239,000.00 HUF
750 501-1250 4.0% 25.0 23900.00 750*4%*23900 717,000.00 HUF
1000 1251-2250 10.0% 10.0 23900.00 1000*10%*23900 2,390,000.00 HUF
1250 2251-3500 16.0% 6.3 23900.00 1250*16%*23900 4,780,000.00 HUF
2000 3500- 20.0% 5.0 23900.00 2000*20%*23900 9,560,000.00 HUF
        Całkowity wymagany depozyt zabezpieczający = 17,686,000.00 (HUF)
        Wymagany margines sumaryczny w USD = 62,056.14 (USDHUF = 285.0)

Wymogi dot. depozytu zabezpieczającego akcji

Tak, jak w handlu foreksowym, FxPro używa modelu dynamicznej dźwigni w handlu akcjami, który automatycznie dopasowuje się do pozycji handlowych klienta. Ponieważ ilość akcji klienta wzrasta, maksymalna oferowana dźwignia obniża się odpowiednio; zgodnie z poniższą tabelą.

Erforderliche Marge 4.00 % 8.00 % 15.00 % 60.00 %
Francuskie akcje < 20,000 < 100,000 < 800,000 800,000+
Niemieckie akcje < 20,000 < 100,000 < 500,000 500,000+
Brytyjskie akcje < 2,000 < 10,000 < 50,000 50,000+
Amerykańskie akcje * < 20,000 < 100,000 < 500,000 500,000+

* #Apple share has the following tiers:

Erforderliche Marge 4 % 12 % 20 % 30 % 60 %
#Apple < 1000 < 1800 < 2600 < 3400 3400+
Przykład nr 1. Francuskie akcje

Rozważ konto w EUR z 19 tys. akcji AirFrance (poz. długa lub krótka), francuskie akcje

Liczba akcji Erforderliche Marge Cena otwarcia Depozyt zabezpieczający
19,000 4.0% 7.0 19 tys. (akcje) * 7,0 (cena otwarcia) * 4.0% (wym. dep. zabez.) = 5320 EUR
Przykład nr 2. Niemieckie akcje

Rozważ konto w EUR ze 130 tys. akcji Adidas (poz. długa lub krótka), niemieckie akcje

Liczba akcji Erforderliche Marge Cena otwarcia Depozyt zabezpieczający
20,000 4.0% 82.05 20,000 (akcje) * 82.05 (cena otwarcia) * 4.0%(wym. dep. zabez.)= 65,640.00 EUR
20,000-100,000 8.0% 82.05 80,000 (akcje) * 82.05 (cena otwarcia) * 8.0%(wym. dep. zabez.)= 525,120.00 EUR
100,000-130,000 15.00% 82.05 30,000 (akcje) * 82.05 (cena otwarcia) * 15%(wym. dep. zabez.)= 369,225.00 EUR
      Całk. dep. zabez = 959,985.00 EUR
Przykład nr 3. Brytyjskie akcje

Rozważ konto w EUR z 55 tys. akcji Tesco (poz. długa lub krótka), brytyjskie akcje

Liczba akcji Erforderliche Marge Cena otwarcia Depozyt zabezpieczający
2,000 4.0% 1.8 2,000 (akcje) * 1.8 (cena otwarcia) * 4.0% (wym. dep. zabez.) = 144.00 GBP
2,000-10,000 8.0% 1.8 8,000 (akcje) * 1.8 (cena otwarcia) * 8.0% (wym. dep. zabez.) = 1,152.00 GBP
10,000-50,000 15.00% 1.8 40,000 (akcje) * 1.8 (cena otwarcia) * 15% (wym. dep. zabez.) = 10,800.00 GBP
50,000-55,000 60.00% 1.8 5,000 (akcje) * 1.8 (cena otwarcia) * 60% (wym. dep. zabez.) = 5,400.00 GBP
      Całk. dep. zabez: 17,496 GBP / 0.7 (EURGBP rate) = 24,994 EUR
Przykład nr 4. Amerykańskie akcje

Rozważ konto w EUR z 90 tys. akcji Apple (poz. Długa lub krótka), amerykańskie akcje

Liczba akcji Erforderliche Marge Cena otwarcia Depozyt zabezpieczający
20,000 4.0% 122 20,000 (akcje) * 122 (cena otwarcia) * 4.0% (wym. dep. zabez.)= 97,600.00 USD
20,000-90,000 8.0% 122 70,000 (akcje) * 122 (cena otwarcia) * 8.0% (wym. dep. zabez.)= 683,200.00 USD
      Całk. dep. zabez: 780,800 USD / 1.4 (EURUSD rate) = 557,714 EUR
FxPro MT4 na komputery
FxPro cTrader na komputery
Centrum pobierania
 

Pobierz najpopularniejszą platformę w branży i korzystaj z niej w połączeniu z profesjonalnymi warunkami transakcyjnymi zapewnianymi przez FxPro.

Pobierz i zainstaluj program klienta naszej nagradzanej platformy.

Pobierz najnowsze wersje naszych wiodących w branży platform transakcyjnych tutaj.

 
UP