FxPro Market

Handluj na Rynkach
Całego Świata

Specyfikacje

Tu znajdziesz wszystkie niezbędne informacje o realizacji i dźwigni dla naszych 3 głównych platform.

Order Types

Klienci FxPro MetaTrader 4 mogą wysyłać instrukcje dotyczące zamówień błyskawicznych lub tez zamówień oczekujących.

Zlecenia natychmiastowe

Zamówienia natychmiastowe: to zamówienie kupna lub sprzedaży na ofertę ,,ask’’, cenę proponowana i cenę oferowana ,,bid’’ , jaka występuje w przepływie cen w momencie w którym klient przedstawia zlecenie do realizacji.

Zlecenia oczekujące

Zlecenia Stop: jest to zlecenie kupna lub sprzedaży w momencie, kiedy rynek osiągnie " stop cenę’'. W momencie, kiedy rynek osiągnie/zatrzyma się na "Stop cenie”, “ zlecenie jest kwalifikowane, jako" zlecenie rynkowe"*. Jeśli "zlecenie stop" nie jest wyzwalane pozostanie ono w systemie az do kolejnego terminu zgodnie z warunkami opisanymi w sekcji "Zamówienie dobre do momentu anulowania". W związku z warunkami umowy na różnice walutowe (CFDs) na FX, metale i zamówienia prognozowe " zamówienie stop" powinno być złożone w minimalnej odległości liczonej w pips od obecnej ceny rynkowej; w celu uzyskania dodatkowej informacji zobacz warunki handlu na MT4 Trading Conditions.

Zatrzymania straty: jest to zamówienie minimalizujące straty. W momencie, kiedy rynek osiągnie "zatrzymania utraty ceny” stop loss price, zamówienie jest wyzwalane i traktuje się je, jako "zlecenie rynkowe" *. Jeśli „Zatrzymanie straty" stop loss nie jest wyzwalane pozostaje ono w systemie aż do późniejszego terminu. W związku z warunkami umowy na różnice walutowe (CFDs) na FX, metale i zamówienia prognozowe " zamówienie stop" powinno być złożone w minimalnej odległości liczonej w pips od obecnej ceny rynkowej; w celu uzyskania dodatkowej informacji zobacz warunki handlu na MT4 Trading Conditions.

Zlecenia limitowane: jest to nakaz kupna lub sprzedaży w momencie, kiedy rynek osiągnie "cenę limitu". Kiedy rynek, dosięgnie’’ "cenę limitu" zamówienie jest realizowane w "cenie określonej" lub tez po cenie lepszej. Jeśli "zlecenie limitowane" nie jest wyzwalane/realizowane pozostaje ono w systemie aż późniejszego terminu na warunkach opisanych w sekcji "Dobre az do momentu anulowania, Good till cancel". W związku z warunkami umowy na różnice walutowe (CFDs) na FX, metale i zamówienia prognozowe " zamówienie stop" powinno być złożone w minimalnej odległości liczonej w pips od obecnej ceny rynkowej; w celu uzyskania dodatkowej informacji zobacz warunki handlu na MT4 Trading Conditions.

Odbierz zysk: amówienie, które zabezpiecza zysk. W momencie, kiedy rynek osiągnie "odbierz/przyjmij cenę zysku" zamówienie jest wyzwalane/realizowane i traktuje się je, jako 'zamówienie z limitem'. Jeśli "odbierz zysk" nie jest wyzwalane/realizowane pozostaje ono w systemie az do późniejszego terminu. W związku z warunkami umowy na różnice walutowe (CFDs) na FX, metale i zamówienia prognozowe " zamówienie stop" powinno być złożone w minimalnej odległości liczonej w pips od obecnej ceny rynkowej; w celu uzyskania dodatkowej informacji zobacz warunki handlu na MT4 Trading Conditions.

*Zlecenie Rynkowe: jest to zlecenie kupna lub sprzedaży na bazie bieżącej/dostępnej ceny rynkowej. System automatycznie łączy/podsumowuje wielkość/tom informacji otrzymanej od dostawcy i dokonuje/realizuje "zamówienie rynkowe" na VWAP (" średnia cena oparta na ilości"). Jest to średnia, najlepsza cena dostępne w momencie wykonania/realizacji zamówienia. Zamówienie w momencie realizacji podlega warunkom opisanym w sekcjach, “Good till Day" dobre do dzisiaj i "Good till cancel", Dobre do momentu wygaśnięcia/anulowania.

Dobre do momentu wygaśnięcia/anulowania (GTC) wygaśnięcie: jest to ustawienie czasu na zamówieniu, które klient może zastosować" do zamówień oczekujących". Klient może wybrać określoną datę w przyszłości, co powoduje, iż zamówienie jest "żywe/aktualne" az do czasu/momentu wykonania/realizacji. Zamówienie zostanie usunięte z systemu, jeśli jego realizacja nie nastąpi w czasie określonym przez klienta.

Do czasu modyfikacji zamówienia / anulowania: klient może zmodyfikować / anulować "oczekujące zamówienie", jeśli rynek nie osiągnął ceny określonej przez klienta.

Ponowna wycena: metoda, która zapewnia klientowi ponowna wycenę po złożeniu "błyskawicznego zamówienia"; Klient musi wyrazić zgodę na taki typ oferty przed jej wykonaniem. FxPro zapewni możliwość ponownej wyceny "błyskawicznych zamówień", jeśli wymagana cena, pierwotnie zażądana przez klienta nie jest dostępna. Drugorzędne oferta świadczona na rzecz klienta jest kolejna, dostępna cena otrzymana przez FxPro od dostawców strony trzeciej. FxPro nie zapewnia ponownej wyceny zamówień oczekujących dostępne otrzymane przez FxPro z jej dostawców płynności strony trzeciej. FxPro nie re-quote "do czasu zamówienia".

Poślizg cenowy: w czasie/momencie, kiedy zamówienie jest przedstawione do realizacji, konkretna cena wymagana przez klienta może nie być dostępna; w związku, z czym zamówienie zostanie dokonane, do najbliższej liczby pipsow zbliżonych do ceny, której zażądał klient. Sytuacja, w której cena realizacji jest lepsze niż cena zadana przez klienta, jest referowana, jako “pozytywny poślizg cenowy". Sytuacja, w której cena realizacji jest gorsza niż cena zadana przez klienta nazywa się "negatywnym poślizgiem cenowym". Trzeba, wziasc pod uwagę, iz "poślizg" jest normalna cena na rynku i regularnym elementem rynków wymiany walut w warunkach braku płynności, niestabilność spowodowanych ogłoszeniami/ wiadomościami, zdarzeniami ekonomicznymi oraz otwarciami rynków. Oprogramowanie automatycznej realizacji FxPro nie działa w oparciu na indywidualnych, poszczególnych parametrach związanych z realizacją zamówień poprzez konta określonego klienta.

* Należy pamiętać, że nie jest to wyczerpujący wykaz.

Zlecenie/a natychmiastowe
Natychmiastowy MetaTrader 4 cTrader MetaTrader 5
Wykonanie Zlecenie natychmiastowe (Natychmiastowe) zlecenie rynkowe (Natychmiastowe) zlecenie rynkowe
Przeliczanie kursu
Poślizg cenowy: niedostępne
Częściowe wypełnienia
Ograniczenia poziomów na zleceniach "stop" i "limit" 1 lub 2 pipsy for największych niedostępne 1 lub 2 pipsy for największych
Prowizja
Mark-up
Zlecenie/a oczekujące
ZLECENIA STOP (Buy stop, sell stop, stop loss) MetaTrader 4 cTrader MetaTrader 5
Wykonanie Zlecenie rynkowe Zlecenie rynkowe Zlecenie rynkowe
Przeliczanie kursu niedostępne niedostępne niedostępne
Poślizg cenowy
Częściowe wypełnienia
Ograniczenia poziomów na zleceniach "stop" i "limit" 1 lub 2 pipsy for największych niedostępne 1 lub 2 pipsy for największych
Prowizja
Mark-up
ZLECENIA LIMIT (Buy limit, sell limit, take profit) MetaTrader 4 cTrader MetaTrader 5
Zlecenie limit Zlecenie limit Zlecenie limit Zlecenie limit
Przeliczanie kursu niedostępne niedostępne niedostępne
Poślizg cenowy , pozytywny. , pozytywny. , pozytywny.
Częściowe wypełnienia
Ograniczenia poziomów na zleceniach "stop" i "limit" 1 lub 2 pipsy for największych niedostępne 1 lub 2 pipsy for największych
Prowizja
Mark-up
Zlecenia limit buy stop/sell stop
  • Oferty cenowe na wykresach Wykresy w terminalu są zbudowane i pokazane tylko dla ceny zakupu. Jednakże dla otwarcia pozycji długich i zamknięcia krótszych, używana jest zawsze cena ,,ask’’ cena kupna. Jednakże cena ASK/zakupu nie jest wyświetlana na wykresie w jakikolwiek sposób i nie może tez być być wysyłana. Przegląd i kontrola sa dostępne poprzez załączenie parametru "Pokaż linie pytającą". Po uruchomieniu tego polecenia, dodatkowa linia pozioma odpowiadająca bieżącej cenie Ask/zakupu na ostatnim pasku pojawi się na wykresie.
  • Zatrzymanie straty Zatrzymania utraty jest przeznaczony do zmniejszenia strat, gdzie cena symbolu przenosi sie w kierunku nierentownym. Jeśli pozycja staje się zyskiem, Stop strata być ręcznie przesunięte do poziomu progu rentowności. Stop strata została stworzona w celu zautomatyzowania tego procesu. Narzędzie to jest szczególnie przydatne, gdy ceny zmieniają się w jednym kierunku lub tez, gdy niezależnie od przyczyny, opcja doglądania rynku nie jest możliwa.

Weź pod uwagę, że zatrzymanie straty działa tylko w terminalu klienta, nie na serwerze (podobnie jak w przypadku zatrzymania utraty lub podjęcia zysku). Dlatego tez zatrzymanie straty nie będą działać, jeśli terminal jest wyłączony, w przeciwieństwie do zamówień powyżej.

  • EAs i HFT (Wysoka częstotliwość handlu) Bez względu na styl handlu, możesz prowadzić swoją strategię na dowolnym instrumencie w FxPro. MetaTrader 4 jest w pełni kompatybilny z Expert Advisors i automatycznymi systemami obrotu, co jest dozwolone poprzez warunki panujące na runku forex i rynku dóbr ruchomych.
  • Miej na uwadze, iż EAs i HFT działają w terminalu klienta, nie na serwerze (podobnie jak w przypadku zatrzymania utraty lub podjąć zysku). Dlatego tez nie będą działać, jeśli terminal jest wyłączona, w przeciwieństwie do zamówień powyżej.
  • Poziom marży/marginesu wymagany do otwarcia pozycji Zablokuj lub zabezpieczenia pozycji Pozycja blokady lub zabezpieczenie pojawia się, gdy klient otwiera handel na tym samym woluminie/w tej samej objętości/wartości w kierunku przeciwnym do woluminu już otwartego. To nie to samo, co zamknięcie handlu wstępnego, ponieważ pozycja blokady wymaga, aby obie pozycje pozostały otwarte.

Po otwarciu Zablokuj pozycję (pozycja przeciwna) margines dodatkowy nie jest wymagany tak długo, jak poziom Twojego marginesu jest wyższy niż 100% na koncie handlowym.

Ponieważ wskaźnik poziomu marginesu wyraża stosunek pomiędzy kapitałem a marginesem używanym (poziom marginesu = kapitał własny / używany margines] * 100) od razu widać iz tak długo, jak posiadasz wolny pozytywny margines (poziom marginesu > 100%) będziesz mógł otworzyć ,,pozycje Zablokuj’’ bez dodatkowego marginesu. Jeśli nie masz pozytywnego wolnego marginesu nie będzie mógł otworzyć żadnych nowych pozycji w tym blokady.

Możesz sprawdzić kapitał własny, stosowany margines, wolna margines, poziom marginesu na poziomie stanu użytkownika konta forex.. Konto transakcyjne Forex

  • Zmiana rozprzestrzeniania się Należy pamiętać, iż zgodnie z „Warunkami umowy” firma zastrzega sobie prawo do zwiększania lub zmniejszania spreadów do wartości odbiegającej od typowej maksymalnej wielkości spreadu zamieszonej w specyfikacji danego produktu. Może to mieć np. miejsce w przypadku wystąpienia nietypowej sytuacji rynkowej.
  • Zamiana / Rollover / naliczanie kosztu, przychodu Dla pozycji, które pozostają otwarte w okresie nocnym naliczany jest koszt lub przychód swap / rollover. Koszt lub przychód naliczany jest w postaci występującej w okresie nocnym różnicy stóp oprocentowania pomiędzy dwoma walutami dla założonej pozycji, zależnie od rodzaju pozycji (pozycja długa lub krótka).

Należy pamiętać, że na swapie można stracić lub zyskać, a co z tego wynika uzyskać rollover dodatni lub ujemny. Może się zdarzyć, że niektóre instrumenty mogą mieć po obu stronach rollover ujemny - dzieje się tak dlatego, że FxPro nalicza swoje własne odsetki, w oparciu o stosowane w okresie nocnym stopy międzybankowe, co powoduje odpowiednie obniżenie wartości dodatnich i ujemnych.

Koszty swapowe automatycznie obciążają konto klienta. Są one przeliczane na walutę, w której prowadzone jest dane konto. Koszty swapowe są naliczane o godzinie 23.59 czasu cypryjskiego. Koszty swapowe od piątku do poniedziałku są naliczane jednokrotnie. Od środy do czwartku koszty swapowe są naliczane po potrójnej stawce.

FxPro MT4 na komputery
FxPro cTrader na komputery
Centrum pobierania
 

Pobierz najpopularniejszą platformę w branży i korzystaj z niej w połączeniu z profesjonalnymi warunkami transakcyjnymi zapewnianymi przez FxPro.

Pobierz i zainstaluj program klienta naszej nagradzanej platformy ECN.

Pobierz najnowsze wersje naszych wiodących w branży platform transakcyjnych tutaj.

 
UP