FxPro Market

Handluj na Rynkach
Całego Świata

Specyfikacje

Tu znajdziesz wszystkie niezbędne informacje o realizacji i dźwigni dla naszych 4 głównych platform.

Typy zamówień

Poprzez FxPro MetaTrader 4 inwestorzy mogą składać natychmiastowe zlecenia na konto MT4 Floating Spread oraz na konto z użyciem stałego Spreadu, lub wystawić zlecenie rynkowe na koncie MT4 Floating Spread.

Zlecenia natychmiastowe

Zamówienia natychmiastowe: to zamówienie kupna lub sprzedaży na ofertę ,,ask’’, cenę proponowaną i cenę oferowaną ,,bid’’ , jaka występuje w przepływie cen w momencie, w którym klient przedstawia zlecenie do realizacji.

Zlecenie rynkowe

Zlecenie rynkowe: jest to zlecenie kupna lub sprzedaży po aktualnej cenie rynkowej. System automatycznie agreguje wielkość otrzymaną od zewnętrznych uczestników rynku zapewniających płynność i wykonuje „zlecenie rynkowe" po średniej cenie ważonej wolumenem obrotu (VWAP), która jest średnią i najlepszą dostępną ceną w momencie realizacji zlecenia.

Zlecenia oczekujące

Zlecenia Stop: jest to zlecenie kupna lub sprzedaży w momencie, kiedy rynek osiągnie "stop cenę". W momencie, kiedy rynek osiągnie/zatrzyma się na "Stop cenie”, “ zlecenie jest kwalifikowane jako" zlecenie rynkowe"*. Jeśli "zlecenie stop" nie jest wyzwalane, pozostanie ono w systemie, aż do kolejnego terminu zgodnie z warunkami opisanymi w sekcji "Zamówienie dobre do momentu anulowania". W związku z warunkami umowy na różnice walutowe (CFDs) na FX, metale i zamówienia prognozowe " zamówienie stop" powinno być złożone w minimalnej odległości liczonej w pipsach od obecnej ceny rynkowej; w celu uzyskania dodatkowej informacji zobacz warunki handlu na MT4 Trading Conditions.

Zatrzymania straty: jest to zamówienie minimalizujące straty. W momencie, kiedy rynek osiągnie "zatrzymania utraty ceny” (stop loss price), zamówienie jest wyzwalane i traktuje się je jako "zlecenie rynkowe" *. Jeśli „Zatrzymanie straty" (stop loss) nie jest wyzwalane, pozostaje ono w systemie aż do późniejszego terminu. W związku z warunkami umowy na różnice walutowe (CFDs) na FX, metale i zamówienia prognozowe " zamówienie stop" powinno być złożone w minimalnej odległości liczonej w pipsach od obecnej ceny rynkowej; w celu uzyskania dodatkowej informacji zobacz warunki handlu na MT4 Trading Conditions.

Zlecenia limitowane: jest to nakaz kupna lub sprzedaży w momencie, kiedy rynek osiągnie "cenę limitu". Kiedy rynek dosięgnie "cenę limitu" zamówienie jest realizowane w "cenie określonej" lub też po cenie lepszej. Jeśli "zlecenie limitowane" nie jest wyzwalane/realizowane, pozostaje ono w systemie aż do późniejszego terminu na warunkach opisanych w sekcji "Dobre aż do momentu anulowania, Good till cancel". W związku z warunkami umowy na różnice walutowe (CFDs) na FX, metale i zamówienia prognozowe " zamówienie stop" powinno być złożone w minimalnej odległości liczonej w pipsach od obecnej ceny rynkowej; w celu uzyskania dodatkowej informacji zobacz warunki handlu na MT4 Trading Conditions.

Odbierz zysk: zamówienie, które zabezpiecza zysk. W momencie, kiedy rynek osiągnie "odbierz/przyjmij cenę zysku" zamówienie jest wyzwalane/realizowane i traktuje się je jako 'zamówienie z limitem'. Jeśli "odbierz zysk" nie jest wyzwalane/realizowane, pozostaje ono w systemie aż do późniejszego terminu. W związku z warunkami umowy na różnice walutowe (CFDs) na FX, metale i zamówienia prognozowe " zamówienie stop" powinno być złożone w minimalnej odległości liczonej w pipsach od obecnej ceny rynkowej; w celu uzyskania dodatkowej informacji zobacz warunki handlu na MT4 Trading Conditions.

Dobre do momentu wygaśnięcia/anulowania (GTC) wygaśnięcie: jest to ustawienie czasu na zamówieniu, które klient może zastosować" do zamówień oczekujących". Klient może wybrać określoną datę w przyszłości, co powoduje, iż zamówienie jest "żywe/aktualne" aż do czasu/momentu wykonania/realizacji. Zamówienie zostanie usunięte z systemu, jeśli jego realizacja nie nastąpi w czasie określonym przez klienta.

Do czasu modyfikacji zamówienia/anulowania: klient może zmodyfikować/anulować "oczekujące zamówienie", jeśli rynek nie osiągnął ceny określonej przez klienta.

Ponowna wycena: metoda, która zapewnia klientowi ponowna wycenę po złożeniu "błyskawicznego zamówienia"; Klient musi wyrazić zgodę na taki typ oferty przed jej wykonaniem. FxPro zapewni możliwość ponownej wyceny "błyskawicznych zamówień", jeśli wymagana cena, pierwotnie zażądana przez klienta nie jest dostępna. Drugorzędna oferta świadczona na rzecz klienta jest kolejna, dostępna cena otrzymana przez FxPro od dostawców strony trzeciej. FxPro nie zapewnia ponownej wyceny zamówień oczekujących dostępne otrzymane przez FxPro z jej dostawców płynności strony trzeciej. FxPro nie dokonuje rekwotowania "do czasu zamówienia".

Poślizg cenowy: w czasie/momencie, kiedy zamówienie jest przedstawione do realizacji, konkretna cena wymagana przez klienta może nie być dostępna; w związku, z czym zamówienie zostanie dokonane, do najbliższej liczby pipsów zbliżonych do ceny, której zażądał klient. Sytuacja, w której cena realizacji jest lepsza niż cena zadana przez klienta, jest referowana jako “pozytywny poślizg cenowy". Sytuacja, w której cena realizacji jest gorsza niż cena zadana przez klienta nazywa się "negatywnym poślizgiem cenowym". Trzeba wziąć pod uwagę, iż "poślizg" jest normalną ceną na rynku i regularnym elementem rynków wymiany walut w warunkach braku płynności, niestabilność spowodowanych ogłoszeniami/wiadomościami, zdarzeniami ekonomicznymi oraz otwarciami rynków. Oprogramowanie automatycznej realizacji FxPro nie działa w oparciu o indywidualne, poszczególne parametry związane z realizacją zamówień poprzez konta określonego klienta.

* Należy pamiętać, że zlecenia oczekujące dotyczą zarówno zleceń natychmiastowych jak i rynkowych.

** Należy pamiętać, że nie jest to wyczerpujący wykaz.

NATYCHMIASTOWY / Zlecenie rynkowe MetaTrader 4 MetaTrader 4
Rynkową realizacją
Wykonanie Zlecenie natychmiastowe Zlecenie rynkowe
Przeliczanie kursu
Poślizg cenowy niedostępne
Częściowe wypełnienia
Ograniczenia poziomów na zleceniach "stop" i "limit" niedostępne niedostępne
Prowizja niedostępne niedostępne
Marża
Zlecenie/a oczekujące
ZLECENIA STOP (BUY STOP, SELL STOP, STOP LOSS) MetaTrader 4 MetaTrader 4
Rynkową realizacją
Wykonanie Zlecenie rynkowe Zlecenie rynkowe
Przeliczanie kursu niedostępne niedostępne
Poślizg cenowy
Częściowe wypełnienia
Ograniczenia poziomów na zleceniach "stop" i "limit"
Prowizja niedostępne niedostępne
Marża
ZLECENIA LIMIT (BUY LIMIT, SELL LIMIT, TAKE PROFIT) MetaTrader 4 MetaTrader 4
Rynkową realizacją
Wykonanie Zlecenie limit Zlecenie limit
Przeliczanie kursu niedostępne niedostępne
Poślizg cenowy , pozytywny. , pozytywny.
Częściowe wypełnienia
Ograniczenia poziomów na zleceniach "stop" i "limit"
Prowizja niedostępne niedostępne
Marża
  • Oferty cenowe na wykresach Wykresy w terminalu są zbudowane i pokazane tylko dla ceny zakupu. Jednakże dla otwarcia pozycji długich i zamknięcia krótszych, używana jest zawsze cena ,,ask’’ (cena kupna). Jednakże cena ASK/zakupu nie jest wyświetlana na wykresie w jakikolwiek sposób i nie może również być wysyłana. Przegląd i kontrola są dostępne poprzez załączenie parametru "Pokaż linie pytającą". Po uruchomieniu tego polecenia, dodatkowa linia pozioma odpowiadająca bieżącej cenie Ask/zakupu na ostatnim pasku pojawi się na wykresie.
  • Zatrzymanie straty Zatrzymanie straty jest przeznaczone do zmniejszenia strat, gdzie cena symbolu przenosi sie w kierunku nierentownym. Jeśli pozycja staje się zyskiem, Stop strata być ręcznie przesunięta do poziomu progu rentowności. Stop strata została stworzona w celu zautomatyzowania tego procesu. Narzędzie to jest szczególnie przydatne, gdy ceny zmieniają się w jednym kierunku lub też, gdy niezależnie od przyczyny, opcja doglądania rynku nie jest możliwa.

Weź pod uwagę, że zatrzymanie straty działa tylko w terminalu klienta, nie na serwerze (podobnie jak w przypadku zatrzymania straty lub podjęcia zysku). Dlatego też zatrzymanie straty nie będą działać, jeśli terminal jest wyłączony, w przeciwieństwie do zamówień powyżej.

  • EAs i HFT (Wysoka częstotliwość handlu) Bez względu na styl handlu, możesz prowadzić swoją strategię na dowolnym instrumencie w FxPro. MetaTrader 4 jest w pełni kompatybilny z Expert Advisors i automatycznymi systemami obrotu, co jest dozwolone poprzez warunki panujące na rynku forex i rynku dóbr ruchomych.
  • Miej na uwadze, iż EAs i HFT działają w terminalu klienta, nie na serwerze (podobnie jak w przypadku zatrzymania straty lub podjęcia zysku). Dlatego też nie będą działać, jeśli terminal jest wyłączony, w przeciwieństwie do zamówień powyżej.
  • Poziom marży/marginesu wymagany do otwarcia pozycji Zablokuj lub zabezpieczenia pozycji Pozycja blokady lub zabezpieczenie pojawia się, gdy klient otwiera handel na tym samym woluminie/w tej samej objętości/wartości w kierunku przeciwnym do woluminu już otwartego. To nie to samo, co zamknięcie handlu wstępnego, ponieważ pozycja blokady wymaga, aby obie pozycje pozostały otwarte.

Po otwarciu Zablokuj pozycję (pozycja przeciwna) margines dodatkowy nie jest wymagany tak długo, jak poziom Twojego marginesu jest wyższy niż 100% na koncie handlowym.

Ponieważ wskaźnik poziomu marginesu wyraża stosunek pomiędzy kapitałem a marginesem używanym (poziom marginesu = kapitał własny / używany margines] * 100) od razu widać iz tak długo, jak posiadasz wolny pozytywny margines (poziom marginesu > 100%) będziesz mógł otworzyć ,,pozycje Zablokuj’’ bez dodatkowego marginesu. Jeśli nie masz pozytywnego wolnego marginesu nie będzie mógł otworzyć żadnych nowych pozycji w tym blokady.

Możesz sprawdzić kapitał własny, stosowany margines, wolna margines, poziom marginesu na poziomie stanu użytkownika konta forex. Konto transakcyjne

  • Zmiana rozprzestrzeniania się Należy zwrócić uwagę, że w „Warunkach Handlowych" firma zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia spreadu poza typowy ŚREDNI spread, który jest ustalany na podstawie specyfikacji produktu ze zmiennym spreadem. Może się to zdarzyć szczególnie w nietypowych warunkach rynkowych. Dla stałego spreadu proszę zapoznać się z warunkami handlowymi dla każdej pary walutowej.
  • Zamiana / Rollover / naliczanie kosztu, przychodu Dla pozycji, które pozostają otwarte w okresie nocnym naliczany jest koszt lub przychód swap / rollover. Koszt lub przychód naliczany jest w postaci występującej w okresie nocnym różnicy stóp oprocentowania pomiędzy dwoma walutami dla założonej pozycji, zależnie od rodzaju pozycji (pozycja długa lub krótka).

Należy pamiętać, że na swapie można stracić lub zyskać, a co z tego wynika uzyskać rollover dodatni lub ujemny. Może się zdarzyć, że niektóre instrumenty mogą mieć po obu stronach rollover ujemny - dzieje się tak dlatego, że FxPro nalicza swoje własne odsetki, w oparciu o stosowane w okresie nocnym stopy międzybankowe, co powoduje odpowiednie obniżenie wartości dodatnich i ujemnych.

Koszty swapowe automatycznie obciążają konto klienta. Są one przeliczane na walutę, w której prowadzone jest dane konto. Koszty swapowe są naliczane o godzinie 23.59 czasu cypryjskiego. Od piątku do soboty swap liczony jest w potrójnej stawce.

FxPro MT4 na komputery
FxPro cTrader na komputery
Centrum pobierania
 

Pobierz najpopularniejszą platformę w branży i korzystaj z niej w połączeniu z profesjonalnymi warunkami transakcyjnymi zapewnianymi przez FxPro.

Pobierz i zainstaluj program klienta naszej nagradzanej platformy.

Pobierz najnowsze wersje naszych wiodących w branży platform transakcyjnych tutaj.

 
UP