FxPro Market

Handluj na Rynkach
Całego Świata

Specyfikacje

Tu znajdziesz wszystkie niezbędne informacje o realizacji i dźwigni dla naszych 4 głównych platform.

Rodzaje zleceń

Inwestorzy mogą wysłać instrukcje dla zleceń rynkowych i zleceń oczekujących.

Zlecenie rynkowe

Zlecenie rynkowe: jest to zlecenie kupna lub sprzedaży po aktualnej cenie rynkowej. System automatycznie agreguje wielkość otrzymaną od zewnętrznych uczestników rynku zapewniających płynność i wykonuje „zlecenie rynkowe" po średniej cenie ważonej wolumenem obrotu (VWAP), która jest średnią i najlepszą dostępną ceną w momencie realizacji zlecenia.

Zlecenie/a oczekujące

Zlecenia stop: to zlecenia kupna lub sprzedaży w momencie, gdy rynek osiąga "cenę stop". Kiedy rynek osiągnie "cenę stop", uruchomione zostaje "zlecenie stop", traktowane jako "zlecenie rynkowe" Jeśli „zlecenie stop” nie zostanie uruchomione, pozostanie ono w systemie do późniejszej daty na warunkach opisanych w części „Na czas nieokreślony (Good till Cancel)”. W przypadku kontraktów CFD na rynku FX, kontrakty spot na metale szlachetne i przyszłe "zlecenia stop" powinny być składane przy minimalnie różnej ilości pipsów od obecnej ceny rynkowej; aby dowiedzieć się więcej, proszę zapoznać się z Warunkami handlowymiMT5

Stop Loss: to zlecenie minimalizujące straty. Kiedy rynek osiągnie cenę "stop loss", zlecenie zostaje uruchomione i jest traktowane jako "zlecenie rynkowe" Jeśli zlecenie "stop loss" nie zostanie uruchomione, pozostanie ono w systemie do późniejszej daty W przypadku kontraktów CFD na rynku FX, kontrakty spot na metale szlachetne i przyszłe zlecenia "stop loss" powinny być składane przy minimalnie różnej ilości pipsów od obecnej ceny rynkowej; aby dowiedzieć się więcej, proszę zapoznać się z Warunkami handlowymiMT5

Zlecenia limit: to zlecenia kupna lub sprzedaży w momencie, gdy rynek osiąga "cenę limit" Po osiągnięciu przez rynek „ceny limit” uruchamiane jest zlecenie, które wykonywane jest według „ceny limitu” lub lepszej. Jeśli „zlecenie limit” nie zostanie uruchomione, pozostanie ono w systemie do późniejszej daty na warunkach opisanych w części „Na czas nieokreślony (Good till Cancel)”. W przypadku kontraktów CFD na rynku FX, kontrakty spot na metale szlachetne i przyszłe "zlecenia limit" powinny być składane przy minimalnie różnej ilości pipsów od obecnej ceny rynkowej; aby dowiedzieć się więcej, proszę zapoznać się z Warunkami handlowymiMT5

Take Profit: jest to zlecenie służące do zabezpieczenia zysków. Kiedy rynek osiągnie cenę "take profit", zlecenie zostaje uruchomione i jest traktowane jako "zlecenie rynkowe" Jeśli zlecenie "take profit" nie zostanie uruchomione, pozostanie ono w systemie do późniejszej daty W przypadku kontraktów CFD na rynku FX, kontrakty spot na metale szlachetne i przyszłe zlecenia "take profit" powinny być składane przy minimalnie różnej ilości pipsów od obecnej ceny rynkowej; aby dowiedzieć się więcej, proszę zapoznać się z Warunkami handlowymiMT5

Na czas nieokreślony ("GTC") (= Termin wygaśnięcia): to ustawienie czasowe, do którego klient może się odnieść przy "zleceniach oczekujących". Klient może wybrać konkretną datę w przyszłości, do której zlecenie pozostanie "live" i oczekiwać będzie na wykonanie; jeśli zlecenie nie zostanie uruchomione w tym czasie, zostanie ono usunięte z systemu.

Modyfikacja/Anulowanie oczekującego zlecenia klient może modyfikować/anulować zlecenia oczekujące, jeśli rynek nie osiągnął ceny ustalonej przez klienta.

Przeliczanie kursu: to praktyka podawania klientowi drugorzędnego kursu po złożeniu "zlecenia natychmiastowego"; klient musi zgodzić się na ten kurs, zanim zlecenie zostanie uruchomione. FxPro będzie przeliczać kurs "zleceń natychmiastowych" jeśli pierwotnie żądana przez klienta cena nie będzie dostępna. Drugorzędny kurs podany klientowi jest następną możliwą ceną otrzymaną przez FxPro od dostawców płynności. FxPro nie przelicza kursów "zleceń oczekujących"

Poślizg cenowy: w czasie, gdy zlecenie jest gotowe do wykonania, konkretna cena zażądana przez klienta może nie być dostępna; dlatego też zlecenie zostanie wykonane po cenie o ilości pipsów jak najbliższej zażądanej przez klienta ceny. Jeśli cena wykonania jest lepsza niż cena zażądana przez klienta, mówimy o "pozytywnym poślizgu". Analogicznie, jeśli cena wykonania jest gorsza niż cena zażądana przez klienta, mówimy o "negatywnym poślizgu". Proszę pamiętać, że "poślizg cenowy" to normalna praktyka rynkowa, regularnie występująca na rynkach wymiany walutowej pod konkretnymi warunkami*, jak na przykład brak płynności czy niestabilność z powodu zapowiedzi, wydarzeń ekonomicznych czy możliwości rynkowych. Oprogramowanie FxPro służące do automatycznego wykonywania zleceń nie bazuje na żadnych parametrach indywidualnych powiązanych z wykonywaniem zleceń poprzez konta konkretnych klientów

*Proszę pamiętać, że nie są to jedyne warunki.

Zlecenie rynkowe
Market MetaTrader 5
Wykonanie Zlecenie rynkowe
Poślizg cenowy
Częściowe wypełnienia
Ograniczenia poziomów na zleceniach "stop" i "limit" niedostępne
Prowizja niedostępne
Mark-up
Zlecenie/a oczekujące
ZLECENIA STOP (BUY STOP, SELL STOP, STOP LOSS) MetaTrader 5
Wykonanie Zlecenie rynkowe
Poślizg cenowy
Częściowe wypełnienia
Ograniczenia poziomów na zleceniach "stop" i "limit"
Prowizja niedostępne
Mark-up
ZLECENIA LIMIT (BUY LIMIT, SELL LIMIT, TAKE PROFIT) MetaTrader 5
Wykonanie Zlecenie limit
Poślizg cenowy , positive.
Częściowe wypełnienia
Ograniczenia poziomów na zleceniach "stop" i "limit"
Prowizja niedostępne
Mark-up
  • Ceny Bid na wykresach: Wykresy w terminalu są skonstruowane i wyświetlane tylko dla cen Bid. Jednakże przy otwieraniu pozycji długoterminowych i zamykaniu krótkoterminowych, zawsze używa się ceny Ask. Ale ceny ASK domyślnie nie są wyświetlane na wykresie. Dokładniejsza analiza i przegląd będą dostępne po włączeniu parametru "pokaż linię Ask". Po włączeniu tej komendy, na wykresie pojawi się dodatkowa pozioma linia odpowiadająca obecnej cenie Ask.
  • Stopy podążające: Zlecenie Stop Loss ma na celu redukcję strat, gdy cena zmierza w niekorzystnym dla klienta kierunku. Jeśli pozycja stanie się korzystna, zlecenie Stop Loss można ręcznie przesunąć do poziomu wyjścia na zero. Aby zautomatyzować ten proces, stworzono Stop Podążający Jest to narzędzie szczególnie przydatne, kiedy ceny odnotowują silne zmiany w tym samym kierunku, bądź gdy z jakiegoś powodu nie jest możliwe ciągłe obserwowanie rynku. Należy pamiętać, że Stop Podążający działa na terminalu klienta, nie na serwerze (jak np. zlecenia Stop Loss czy Take Profit). Z tego też powodu zlecenie to, w odróżnieniu od tych wyżej wymienionych, nie będzie działać, jeśli terminal jest wyłączony.
  • Zlecenia Limit Buy Stop i Sell Stop To zlecenia, które łączą ze sobą cechy zleceń stop i limit. Zlecenie stop-limit zostanie uruchomione przy określonej (lub lepszej) cenie po osiągnięciu konkretnej ceny stop. Gdy cena stop zostanie osiągnięta, zlecenie stop-limit staje się zleceniem limit kupna (lub sprzedaży) po cenie limit lub lepszej.
  • Doradcy Eksperci (Expert Advisors - EA) i HFT (handel wysokich częstotliwości) Bez względu na Twój styl handlu, w FxPromożesz uruchomić swoją strategię na dowolnym instrumencie. MetaTrader 5 jest w pełni kompatybilny z EA i zautomatyzowanymi systemami handlowymi, zgodnie z warunkami i płynnością rynku forex. Proszę pamiętać, że EA i HFT działają na terminalu klienta, nie na serwerze (jak np. zlecenia Stop Loss czy Take Profit). Dlatego też, w odróżnieniu od powyższych zleceń, nie będą one działać, kiedy terminal jest wyłączony.
  • Brak hedgingu na MT5: Jeśli na MT5 złożysz zlecenie KUPNA na danej parze, a następnie złożysz zlecenie SPRZEDAŻY na tej samej parze i przy tym samym wolumenie (lub vice versa), zamkniesz po prostu istniejące zlecenie.
  • Netting MT5 posiada możliwość nettingu. Oznacza to, że jeśli złożysz zlecenie KUPNA na 1 lot w parze EURUSD, a następnie kolejne zlecenie KUPNA na kolejny lot w tej samej parze, to początkowe zlecenie automatycznie stanie się zleceniem KUPNA 2 lotów w parze EURUSD. W tym przypadku, średnia cena ważona wolumenem obliczana jest dla pozycji: (cena pierwszej transakcji x wolumen pierwszej transakcji + cena drugiej transakcji x wolumen drugiej transakcji) / (Wolumen pierwszej transakcji + wolumen drugiej transakcji).
  • Wahania spreadu Proszę pamiętać, że w świetle "Warunków korzystania z usługi" firma rezerwuje sobie prawo do podnoszenia i obniżania spreadu poza typowe ŚREDNIE granice spreadu, wyświetlane pod specyfikacjami produktu. Jest to możliwe podczas anormalnych warunków rynkowych.
  • Zamiana / Rollover / naliczanie kosztu, przychodu Dla pozycji, które pozostają otwarte w okresie nocnym naliczany jest koszt lub przychód swap / rollover. Koszt lub przychód naliczany jest w postaci występującej w okresie nocnym różnicy stóp oprocentowania pomiędzy dwoma walutami dla założonej pozycji, zależnie od rodzaju pozycji (pozycja długa lub krótka).

Należy pamiętać, że na swapie można stracić lub zyskać, a co z tego wynika uzyskać rollover dodatni lub ujemny. Może się zdarzyć, że niektóre instrumenty mogą mieć po obu stronach rollover ujemny - dzieje się tak dlatego, że FxPro nalicza swoje własne odsetki, w oparciu o stosowane w okresie nocnym stopy międzybankowe, co powoduje odpowiednie obniżenie wartości dodatnich i ujemnych.

Koszty swapowe automatycznie obciążają konto klienta. Są one przeliczane na walutę, w której prowadzone jest dane konto. Koszty swapowe są naliczane o godzinie 23.59 czasu cypryjskiego. Od piątku do soboty swap liczony jest w potrójnej stawce.

FxPro MT5 Desktop
FxPro cTrader Desktop
Download Centre
 

Download the industry's most popular trading platform and experience it with FxPro's professional trading conditions.

Download and install the desktop client of our award-winning trading platform.

Download the latest versions of all our industry-leading trading platforms here.

 
UP