FxPro Market

Handluj na Rynkach
Całego Świata

Handluj US Natural Gas (#NatGas) z FxPro

Zobacz wszystkie instumenty

Długi swap: -10.14

Krótki swap: -0.98

Niska:
Zmienny spread MT4
Wysokie:
Wybierz rodzaj konta Z najlepszym Brokerem FX 2015 (zdobywcą Shares Awards)

Transakcje na kontraktach CFD wiążą się ze znacznym ryzykiem strat

Światowe godziny rynkowe

 

U.S. Natural Gas is very popular among investors, being the second-highest volume futures contract worldwide based on a physical commodity.

 

Light, Sweet Crude Oil Futures.

Month Ticker Start Trading Only for Closing Forced closing of all open positions (expiration date)
September 2016 #NatGas_U6 25/07/2016 25/08/2016 29/08/2016
October 2016 #NatGas_V6 25/08/2016 26/09/2016 28/09/2016
November 2016 #NatGas_X6 26/09/2016 25/10/2016 27/10/2016
December 2016 #NatGas_Z6 25/10/2016 24/11/2016 28/11/2016
 

Warunki inwestycyjne

Minimalne wahania cen 0.001
Rozmiar 1 lota 10,000 MMBtu
wartość 1 tika 10 USD
Minimalna wartość kontraktu 0.01 lot
Minimalny krok do zwiększenia rozmiaru kontraktu 0.01 lot
Min. Spread 4.0
Wykorzystany depozyt zabezpieczający na 1 lot 1.00% (więcej informacji)
Wymagania marginesu do otwarcia zablokowanej pozycji* 0
Poziomy limit i stop spread
 
Trading time (GMT time) Sunday - Friday: 10:00 PM - 09:00 PM
Closes daily between (09:00 PM - 10:00 PM GMT)
Closing Time of a Contract At Expiration Date: 06:30 PM

* Only if Margin Level > 100%

Pulpit FxPro MT4
Pulpit FxPro cTrader
Porównanie platform

Pobierz najpopularniejszą w branży platformę transakcyjną i korzystaj z niej w profesjonalnych warunkach zapewnianych przez FxPro.

Pobierz i zainstaluj klienta naszej nagradzanej platformy transakcyjnej ECN.

Zobacz, jak wypadają nasze główne platformy względem siebie, przechodząc na stronę porównania.

UP