Działania ESMA w związku z dostarczaniem kontraktów CFD

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zasady dostarczania kontraktów różnic kursowych inwestorom detalicznym, które weszły w życie 1 sierpnia.

Środki interwencyjne dotyczące produktu to:
Poziom Stop out na poziomie 50% na wszystkich platformach FxPro

Od 1 sierpnia 2018 roku, poziomy stop out będą wynosić 50% na wszystkich platformach transakcyjnych FxPro dla wszystkich klientów. Klienci z otwartymi pozycjami i poziomem depozytu zabezpieczającego na poziomie 20-50% są bardziej narażeni na wystąpienie poziomów stop out.

30/07/2018 otwarta została pozycja w wysokości 1 lota pary GOLDEURO przy cenie 1070. Wymagany depozyt zabezpieczający wynosi 2140 EUR (2%*1*100*1070 EUR).

Na koniec dnia 31/07/2018 saldo rejestru operacyjnego wynosi 856 EUR a poziom depozyty zabezpieczającego 40 % (= Saldo rejestru operacyjnego/Wymagany depozyt zabezpieczający*100 = 856/2140*100)

Przy aktualnym poziomie stop out wynoszącym 20%, pozycja pozostanie otwarta, ponieważ poziom depozytu zabezpieczającego wynosi więcej niż 20%.

1/08/2018 poziom stop out zostaje zwiększony do 50%, a wymagany depozyt zabezpieczający konta jest niższy, wynosi 40%, a więc pozycja klienta zostanie zamknięta.
Wymagane depozyty zabezpieczające dla pozycji otwartych przed 1/08/2018 nie ulegną zmianie.

30/07/2018 otwarta została pozycja w wysokości 1 lota ZŁOTOEURO przy cenie 1070. Wymagany depozyt zabezpieczający to 2,140 EUR (2%*1*100*1070 EUR).

Na koniec dnia 31/07/2018 saldo rejestru operacyjnego wynosi 856 EUR a poziom depozyty zabezpieczającego 40 % (= Saldo rejestru operacyjnego/Wymagany depozyt zabezpieczający*100 = 856/2140*100)
Od 1 sierpnia 2018 wymagany depozyt zabezpieczający dla hedgingu będzie oparty na nowych zasadach.
Inwestorzy powinni się upewnić, że posiadają wystarczającą ilość wolnych środków na swoich kontach, aby móc otworzyć nową pozycję z uwzględnieniem nowych poziomów wymaganego depozytu zabezpieczającego.
Tabela zawiera informacje o maksymalnym poziomie dźwigni dla danego instrumentu, który obowiązuje od 1 sierpnia 2018 roku dla klientów indywidualnych zarejestrowanych w FxPro Financial Services Ltd lub FxPro UK Limited:
INSTRUMENTY FINANSOWEMAKS. DŹWIGNIA
Główne pary walut1:30
Drugorzędne pary walut1:20
Złoto, złoto w oz i złoto w gramach1:20
Główne indeksy spot1:20
Kontrakty terminowe futures na indeksach1:20
Srebro1:10
INSTRUMENTY FINANSOWEMAKS. DŹWIGNIA
Kontrakty terminowe futures na towary1:10
Kontrakty terminowe futures na surowce energetyczne1:10
Surowce energetyczne spot1:10
Drugorzędne indeksy spot1:10
Akcje amerykańskie, brytyjskie, francuskie i niemieckie1:5
Kryptowaluty1:2
Masz więcej pytań na temat działań ESMA?
Skontaktuj się z naszym 5 gwiazdkowym Działem obsługi klienta