FxPro Help Centre: PLATFORMA CTRADER

Jak wygenerować historię transakcji na platformie cTrader?

Możesz wyeksportować historię swoich transakcji z okna ‘Handel’. Otwórz zakładkę ‘Historia’, kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu listy poprzednich zleceń i wybierz ‘Utwórz wyciąg’, aby wygenerować historię transakcji jako dokument HTML lub wybierz opcję ‘Eksportuj do Excela’, aby pobrać historię transakcji jako plik Excel.
Was This Article Helpful?