FxPro Help Centre: PLATFORMA CTRADER

Skąd będę wiedział, że mój cBot działa poprawnie?

Jeżeli korzystasz z cBotów na platformie cTrader, lista załączonych cBotów będzie widoczna w lewym dolnym rogu wykresu. Jeżeli twój cBot działa poprawnie, pojawi się także przycisk ‘Stop’.
Jeżeli masz włączone cBoty, w zakładce 'Automatyka' będzie widoczna lista aktywnych cBotów. Przycisk ‘Stop’ pojawi się obok aktywnych botów.
Jeżeli wybrany przez ciebie cBot jest włączony, możesz zajrzeć do zakładek ‘Dziennik’ oraz ‘cBot Log’, aby sprawdzić, czy twój system nie zgłasza jakiś błędów.
Was This Article Helpful?