Handluj odpowiedzialnie. Handluj odpowiedzialnie.Kontrakty CFD to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 79.28% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy.
FxPro Help Centre: PLATFORMA CTRADER

Gdzie mogę znaleźć saldo mojego konta oraz historię transakcji?

Saldo konta oraz historię transakcji znajdziesz w oknie ‘Handel’ znajdującym się na dole ekranu platformy cTrader.

  • Zakładka pozycje pokazuje twój aktualny stan konta, kapitał, depozyt, depozyt zabezpieczający, jego poziom, oraz niezrealizowane zyski i straty.
  • Zakładka zlecenia pokazuje aktualnie oczekujące zlecenia
  • Zakładka historia pokazuje pełną historię zleceń.
Was This Article Helpful?