FAQ Konto demo

Czy konta demo są w jakikolwiek sposób ograniczone

Będąc klientem FxPro, możesz założyć dowolną liczbę kont demonstracyjnych. Liczba kont demonstracyjnych jest nieograniczona, można z nich korzystać bez ograniczeń czasowych i zasilać je środkami w dowolnym momencie. Pamiętaj jednak, że o ile możesz korzystać z konta demonstracyjnego bez ograniczeń czasowych, konto demonstracyjne MT4 zostanie zdezaktywowane, jeśli w okresie 30 dni nie podejmiesz na nim żadnej aktywności.

Nasze konta demonstracyjne MT4 i MT5 są ograniczone do 70 otwartych pozycji. Ponadto, mimo że konta demo prezentują bieżące ceny z rynku i odzwierciedlają jego warunki, są tylko symulacją, co oznacza, że w okresie dużej niestabilności lub niskiej płynności rynku (np. w czasie otwarcia rynków czy ogłoszenia istotnych informacji) konta demonstracyjne mogą zachowywać się inaczej niż konta prawdziwe. Ponieważ podobne zlecenia zgłaszane na kontach prawdziwych i demonstracyjnych mogą być traktowane odmiennie w okresie niestabilności na rynku, zdecydowanie zalecamy traktowanie kont demonstracyjnych przede wszystkim jako narzędzi do nauki dla niedoświadczonych inwestorów lub testowania nowych strategii.