FAQ Depozyty i wypłaty

Jak mogę wypłacić środki, jeśli karta użyta do wpłaty depozytu została unieważniona?

W przypadku unieważnienia karty banki mają obowiązek umożliwić posiadaczowi karty realizację pewnych ograniczonych rodzajów transakcji, w tym otrzymania zwrotu środków na kartę (UWAGA: środki na Twoją kartę przelewamy jako zwrot wcześniej dokonanej wpłaty). Dlatego powinieneś wypłacić środki na kartę, której użyłeś do wpłaty depozytu, nawet jeśli ta karta jest już nieważna. Środki powinny zostać zaksięgowane na nowej karcie przypisanej do tego samego rachunku, co unieważniona karta.