FAQ Depozyty i wypłaty

Dlaczego mój depozyt kartą kredytową/debetową został odrzucony?

Istnieje wiele potencjalnych przyczyn odrzucenia Twojej karty kredytowej/debetowej. Mogłeś osiągnąć dzienny limit transakcji lub wykorzystać dostępny limit kredytu/debetu na swojej karcie. Mogłeś również wpisać błędną cyfrę w numerze swojej karty, dacie ważności albo kodzie CVV, proszę upewnij się, że są one poprawne. Upewnij się również, że Twoja karta jest ważna i nie wygasła. W końcu skontaktuj się z wydawcą swojej karty, aby sprawdzić, czy wykonywanie transakcji w sieci jest dla niej aktywne i czy nie istnieją żadne dodatkowe zabezpieczenia niepozwalające nam na jej obciążenie.