info
Handluj odpowiedzialnie. Handluj odpowiedzialnie.Handluj odpowiedzialnie.Kontrakty CFD to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 76.14% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy. Kontrakty CFD oraz spread betting to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 79.83% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD oraz spread betting u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz spread betting oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy.
Handluj odpowiedzialnie: Handel kontraktami CFD wiąże się ze znacznym ryzykiem.
FxPro Help Centre: FxPro Edge

Jak zamknąć pozycję w FxPro Edge?

Aby ręcznie zamknąć otwartą pozycję, musisz w pierwszej kolejności zlokalizować zlecenie w widżecie Pozycje/Zlecenia. Możesz następnie kliknąć w przycisk 'Zamknij zlecenie' (przy włączonym handlu przy pomocy 1 kliknięcia) lub dwukrotnie klikając w zlecenie i zamknięcie go w oknie, które się pojawi.

Close Position

Close Position

Jeżeli ustaliłeś poprawne poziomy stop-loss lub take-profit, twoje zlecenie zostanie zamknięte, gdy na rynku pojawi się cena zgodna z którymś z tych poziomów.

Wszystkie zamknięte pozycje pojawią się w widżecie 'Historia'.

Was This Article Helpful?