FxPro Help Centre: FxPro Edge

Jak złożyć nowe zlecenie oczekujące w FxPro Edge?

Zlecenie oczekujące to polecenie otwarcia pozycji wtedy, gdy cena instrumentu osiągnie wcześniej określony przez ciebie poziom. Możesz złożyć zlecenie oczekujące poprzez główne okno 'Zlecenie' wybierając zakładkę 'Limit' lub 'Stop'. Następnie będziesz mógł ustalić wartość ceny oraz datę i czas zamknięcia zlecenia oczekującego.

Pending Order 1

Miej na uwadze, że poziomy buy stop oraz sell limit muszą być ustalone powyżej aktualnego poziomu ceny na rynku, a poziomy sell stop oraz buy limit muszą być ustalone poniżej aktualnego poziomu ceny na rynku.

Alternatywnie możesz natychmiast złożyć zlecenie oczekujące klikając prawym przyciskiem myszy na wykresie.

Pending Order 2

Was This Article Helpful?