FxPro Help Centre: FxPro Edge

Why is the Modify position button greyed out when I try to set SL/TP for an existing order?

Może to wynikać z tego, że ustawiłeś poziomy stop-loss lub take-profit zbyt blisko aktualnej ceny.

Może to także oznaczać, że ustawiłeś te poziomy po złej stronie aktualnego poziomu ceny.

Miej na uwadze, że dla krótkich pozycji (zleceń sprzedaży) poziom stop-loss musi być ustalony wyżej od aktualnej ceny rynkowej, a poziom take-profit musi być ustalony poniżej aktualnej ceny rynkowej.

Minimalne poziomy zamknięcia pozycji dla poszczególnych platform znajdziesz w specyfikacjach: https://www.fxpro.com/trading/forex

Was This Article Helpful?