FAQ FxPro cTrader

Jaka jest procedura wezwania do uzupełnienia depozytu/ margin call do cTrader FxPro?

Poziom zabezpieczenia/Margin level (%) oblicza się następująco: Saldo Rejestru Operacyjnego (Equity) / Wymagany Depozyt(Margin) X 100.

FxPro zapewnia inwertorom monitorowanie wymaganego depozytu w czasie rzeczywistym i oferuje ochronę negatywnego salda (zgodnie z Polityką Wykonania Zleceń FxPro) w celu zapewnienia, iż klienci nie mogą stracić więcej niż ich cały kapitał.

Gdy poziom depozytu zabezpieczającego na Twoim koncie spadnie poniżej 40%, mamy prawo do rozpoczęcia zamykania otwartych pozycji (częściowo lub w całości), zaczynając od tych wymagających większego depozytu. Gdy poziom zabezpieczenia spadnie do 30%, automatycznie zaczniemy zamykać pozycje (częściowo lub całkowicie według zasady Smart Stop Out w witrynie Smartware Stopware) po cenie rynkowej, która wymaga większego depozytu, aby przywrócić poziom depozytu zabezpieczającego na Twoim koncie do ponad 30%.