FAQ FxPro cTrader

Gdzie mogę znaleźć moje saldo konta i historię transakcji w kliencie cTrader?

Saldo Twojego konta i historia transakcji mogą zostać znalezione w oknie „Podgląd rynku“ na dole ekranu. Twoje bieżące saldo, kapitał, depozyt zabezpieczający, wolny depozyt zabezpieczający, poziom depozytu zabezpieczającego i niezrealizowane zyski i straty są wszystkie widoczne w zakładce „Pozycje“. Twoja pełna historia transakcji może zostać wyświetlona po kliknięciu na zakładkę „Historia“.