FAQ FxPro Markets

Jak utworzyć nowe zalecenie w FxPro Markets?

Istnieje wiele sposobów, aby otworzyć nowe zlecenie w FxPro Markets.

Możesz kliknąć na "FxPro Markets" w menu głównym, a następnie wybierz "Nowe zlecenie". Pojawi się nowe okno, które pozwoli utworzyc nowe zlecenie rynkowe, limit order lub stop order, wybrać symbol instrumentu, na którym chcesz handlować i ustawić poziom stop-loss i take-profit.

Ewentualnie, można nacisnąć klawisz F9, aby otworzyć okno "Nowe zlecenie", lub kliknij na ikonę w menu szybkie wybieranie w górnej prawej stronie platformy.

Można również otwierać zlecenia poprzez kliknięcie "kup" lub "sprzedaż" z okna "Market Watch" po lewej stronie platformy oraz "Preferencje Wykreu Menu" w górnej części wykresu.