FAQ FxPro Markets

Gdzie mogę znaleźć saldo konta i historię transakcji w FxPro Markets?

Saldo konta i historię handlu można znaleźć w oknie "Trade Watch"na dole ekranu FxPro Markets.

Zakładka "Pozycje": wyświetla bieżące saldo, saldo rejestru operacyjnego, wymagany depozyt, wolne środki, poziom zabezpieczenia, zysk i straty niezrealizowane.

Zakładka "Historia": wyświetla całą historię transakcji.