FAQ FxPro Quant

Jak sprawdzić, czy mój cBot działa poprawnie?

Jeśli uruchomiłeś cBoty na platformie cTrader, zobaczysz listę włączonych cBotów w lewym dolnym rogu wykresu. Jeśli cBot działa poprawnie, pojawi się również przycisk „Stop”.

Jeśli uruchomiłeś cBoty na platformie cAlgo, zobaczysz listę aktywnych instancji pod każdym cBotem na liście cBotów. Obok uruchomionych instancji pojawi się również przycisk „Stop”

Po uruchomieniu cBota możesz przejść do zakładek „Dziennik” i „Dziennik cBota”, aby sprawdzić, czy system nie generuje błędów.

Pamiętaj, że cBoty uruchomione na platformie cTrader nie są widoczne na platformie cAlgo i odwrotnie.