FAQ FxPro Quant

Gdzie znajdę nowo utworzonego cBota na platformie cTrader?

Wszystkie cBoty są widoczne w zakładce „cBoty” znajdującej się po lewej stronie aplikacji cAlgo i cTrader.