FAQ FxPro Quant

Dlaczego mój aplet EA ma koło siebie smutną buźkę, kiedy przeciągam go na wykres?

Smutna buźka w prawym górnym rogu wykresu zazwyczaj oznacza, że aplet EA został zainstalowany, ale nie została aktywowana funkcja handlu na rynku.

W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy wykres, na którym został umiejscowiony aplet EA, wybierz „Expert Advisors”, a następnie „Właściwości”. We „Właściwościach” zaznacz pole „Włącz funkcję handlu rzeczywistego” i kliknij „OK”. W ten sposób aktywujesz funkcję handlu rzeczywistego.

Aby włączyć funkcję handlu automatycznego na platformie, wejdź w „Narzędzia”, następnie „Opcje”, wybierz „Expert Advisors” i zaznacz pole „Włącz funkcję handlu automatycznego”.