FAQ FxPro Quant

Dlaczego mój EA kontynuuje otwieranie wielokrotnych prowizji?

Najprawdopodobniej warunek „Jeśli brak zleceń“ w nodzie „Otwórz pozycję“ został ustawiony na wartość „Fałsz“. Zmiana jej na „Prawda“ spowoduje, że nowa pozycja zostanie otwarta tylko wtedy, gdy nie jest ona już wcześniej otwarta. Gdy wartość jest ustawiona na „Fałsz“ nowa pozycja zostaje otwarta co jeden tick.