FAQ Pytania ogólne

Czy moje dane osobowe są u was bezpieczne?

FxPro stosuje liczne środki zapobiegawcze, aby upewnić się, że dane osobiste, które dostarczasz, będą zachowane w pełnej poufności i będą bezpiecznie przechowywane, w sposób uniemożliwiający dostanie się ich w niepowołane ręce. Twoje hasło jest szyfrowane i nawet nasz personel nie ma do niego dostępu, Twoje dane osobowe są przechowywane na bezpiecznych serwerach, a dostęp do nich ma tylko wąska grupa upoważnionych pracowników.