FAQ Pytania ogólne

Czy gwarantujecie zlecenia?

Nie jesteśmy w stanie w pełni gwarantować zleceń, ponieważ w określonych warunkach rynkowych, przede wszystkim w okresie dużej niestabilności lub ograniczonej płynności, realizacja oczekujących zleceń po zadeklarowanej cenie może okazać się niemożliwa. W takich warunkach FxPro zastrzega sobie prawo do modyfikacji ceny otwarcia lub zamknięcia i zaoferowania kolejnej najlepszej ceny.

Zlecenie stop-loss może posłużyć jako dodatkowa strategia ograniczenia ryzyka. Nigdy jednak nie gwarantujemy realizacji zlecenia stop-loss, ponieważ cena podana przy składaniu zlecenia stop-loss stanowi określony próg. W przypadku, gdy dany instrument finansowy osiągnie cenę progową, Twoje zlecenie stop-loss zostanie potraktowane jak zlecenie po cenie rynkowej i zostanie zrealizowane po średniej cenie ważonej wolumenem (VWAP), zgodnie z polityką realizacji zleceń. W nietypowych warunkach i przy dużej niestabilności zlecenie stop-loss może zostać zrealizowane po niższej cenie.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.