FAQ Pytania ogólne

Czy FxPro jest przedmiotem regulacji?

Działalność spółki FxPro Financial Services Limited jest zatwierdzona i regulowana przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (Cyprus Securities and Exchange Commission, CySEC, nr licencji 078/07) i Urząd Nadzoru Finansowego Republiki Południowej Afryki (Financial Services Board, FSB, nr licencji 45052). Spółka FxPro UK Limited jest zatwierdzona i regulowana przez Financial Conduct Authority (FCA, nr rejestracyjny 509956).

Zgodnie z unijną dyrektywą w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID), spółki FxPro Financial Services Limited i FxPro UK Limited mogą przenieść działalność do innego państwa członkowskiego UE.