FAQ Pytania ogólne

Czy jest możliwa strata większej ilości pieniędzy niż ta, która została zdeponowana?

FxPro wykorzystuje zautomatyzowany system monitorowania transakcji i zarządzania ryzykiem, aby chronić klientów przed stratami przekraczającymi pierwotnie zainwestowaną kwotę.

Dlatego, jeżeli korzystasz z platformy MT4, FxPro ma prawo rozpocząć zamykanie otwartych w danym momencie pozycji, zaczynając od najmniej opłacalnych, gdy poziom depozytu zabezpieczającego na Twoim koncie spadnie poniżej 25%. Jeżeli poziom depozytu zabezpieczającego na Twoim koncie wyniesie 20% lub mniej, wszystkie otwarte pozycje zostaną automatycznie zamknięte po bieżącej cenie rynkowej, zgodnie z naszą polityką realizacji zleceń.

Jeżeli korzystasz z platform MT5 lub cTrader, FxPro ma prawo rozpocząć zamykanie otwartych w danym momencie pozycji, zaczynając od wymagającej najwyższego depozytu zabezpieczającego, gdy poziom depozytu zabezpieczającego na Twoim koncie spadnie poniżej 40%. Jeżeli poziom depozytu zabezpieczającego na Twoim koncie wyniesie 30% lub mniej, wszystkie otwarte pozycje zostaną automatycznie zamknięte po bieżącej cenie rynkowej, zgodnie z naszą polityką realizacji zleceń.

FxPro oferuje klientom system ochrony przed saldem ujemnym w ramach umowy z klientem, tym samym chroniąc klientów przed stratami przewyższającymi zainwestowaną kwotę. Mimo że nie jest to wymóg ustawowy, FxPro świadczy tę usługę, o ile klient korzysta z niej w dobrej wierze i w należyty sposób.