FAQ Ogólne pytania dotyczące handlu

Masz rekwotowanie cen?

Na platformach FxPro MT5 i FxPro cTrader nie stosuje się rekwotowania.

Rekwotowanie może wystąpić na kontach FxPro MT4 w okresie dużej niestabilności na rynku. Możesz jednak uniknąć rekwotowań, zaznaczając opcję „odchylenie standardowe” znajdującą się na dole okna „Zlecenie”. W ten sposób będziesz mógł wyznaczyć możliwy zakres wahań (w pipsach) w sytuacji, gdy cena rynkowa będzie odbiegać od ceny wybranej przez Ciebie.

Pamiętaj, że wyskakujące okno rekwotowania jest wyłączone podczas korzystania z opcji Transakcje za jednym kliknięciem (one-click trading). Usłyszysz jednak dźwięk powiadomienia, gdy nastąpi rekwotowanie (o ile została włączona funkcja powiadomień dźwiękowych w menu Narzędzia > Opcje > Wydarzenia), a rekwotowanie zostanie również odnotowane w plikach dziennika w terminalu klienta.