FAQ Ogólne pytania dotyczące handlu

Jak mogę obliczyć wartość swap?

Swap jest obliczany na podstawie różnicy między stopami procentowymi w parze walutowej będącej przedmiotem transakcji, do której dodawana jest prowizja FxPro za przetrzymanie pozycji do następnego dnia handlowego. Rezultatem może być wartość dodatnia, płatna klientowi, bądź ujemna, płatna przez klienta.

Swap jest obliczany od poniedziałku do piątku do godziny 23:59 czasu serwera. Kwota jest obliczana w potrójnej stawce w piątek na koncie przez weekendy, kiedy swap nadal jest stosowany, mimo że banki i rynki są zamknięte.

Opłata swap = [(jeden pips / kurs wymiany) x wolumen transakcyjny (wielkość lotu) x wartość swapu w punktach] / 10