FAQ Ogólne pytania dotyczące handlu

Co to są zmienne spready?

Zmienne opłaty spread różnią się w czasie, w zależności od aktywności i płynności rynku. Przedstawiają one najlepsze ceny kupna i sprzedaży jakie jesteśmy w stanie otrzymać od naszych dostawców płynności. Przewagą zmiennych spreadów jest to, że otrzymujesz najlepszą bieżącą cenę w czasie zawierania transakcji, która może być lepsza niż ta otrzymana z wykorzystaniem stałych spreadów. Niemniej trzeba pamiętać, że zmienne spready mogą wzrastać w okresach przed ogłoszeniem ważnych danych ekonomicznych oraz przy wysokiej aktywności rynków.