FAQ Ogólne pytania dotyczące handlu

Jaka jest różnica pomiędzy zleceniem stop, a limit?

Zlecenia typu limit i stop są często ze sobą mylone, jako że oba są zleceniami oczekującymi, które instruują brokera do otwarcia lub zamknięcia pozycji, gdy zostanie osiągnięty dany poziom ceny. Zlecenia limitu zakupu instruują, aby pozycja została otwarta, gdy cena rynkowa osiągnie dany poziom, niższy niż obecna cena rynkowa. Zlecenia limitu sprzedaży instruują, aby pozycja została otwarta, gdy cena rynkowa osiągnie dany poziom, wyższy niż obecna cena rynkowa.

Odmiennie, zlecenia stopu zakupu są wnoszone powyżej, a zlecenia stopu sprzedaży poniżej aktualnej ceny rynkowej.

W gruncie rzeczy zlecenia typu limit są próbą uzyskania korzystniejszej ceny niż obecna, gdy zlecenia typu stop, są wykorzystywane, aby skorzystać na wzrostach cen i minimalizować straty w czasie ich spadków. Zlecenia typu stop są w zasadzie realizowane, gdy zostaną uruchomione przez wystąpienie określonej ceny i jako takie mogą, w określonych warunkach rynkowych, być przedmiotem zjawiska rozbieżności ceny (slippage) i niepełnej realizacji.