FxPro Help Centre: PLATFORMY MT4 ORAZ MT5

Jak zmienić hasło do platformy MT4/MT5?

Po zalogowaniu się do platformy przejdź do sekcji Narzędzia>Opcje w zakładce 'Serwer' i wybierz opcję 'Zmień hasło'. Tutaj możesz wybrać nowe hasło i je zatwierdzić.

Change Password

Jeżeli napotkasz jakieś problemy, sprawdź zakładkę Dziennik w platformie MT4, aby sprawdzić, czy nie wystąpiły jakieś błędy.
Was This Article Helpful?