FxPro Help Centre: PLATFORMY MT4 ORAZ MT5

Jak zamknąć pozycję na platformie MT4?

Aby ręcznie zamknąć otwartą pozycję, musisz najpierw zlokalizować zlecenie w oknie ‘Terminal’ MT4 znajdującym się u dołu ekranu. Kliknij prawym przyciskiem myszy na zlecenie, które chcesz zamknąć i wybierz opcję ‘Zamknij zlecenie’ lub kliknij dwukrotnie na zlecenie, aby otworzyć okno ‘Zlecenie’ i w nim wybrać polecenie zamknięcia. Możesz także zamknąć pozycję klikając w symbol 'X' w prawym dolnym rogu terminala MT4.
Jeżeli masz włączoną opcję handlu przy pomocy jednego kliknięcia, powyższe kroki spowodują natychmiastowe zamknięcie pozycji, bez wyświetlania dodatkowego okna potwierdzającego.
Jeśli ustawiłeś poprawnie poziomy stop-loss i take-profit, twoje zlecenie zostanie automatycznie zamknięte, gdy cena rynkowa osiągnie jeden z określonych przez ciebie poziomów.
Was This Article Helpful?