FxPro Help Centre: PLATFORMY MT4 ORAZ MT5

How do I place a new order in MT4?

Istnieje wiele sposobów składania natychmiastowego zlecenia na platformie MT4:

  1. Kliknij w przycisk ‘Nowe zlecenie’ na pasku narzędzi
  2. Wybierz ‘Nowe zlecenie’ z rozwijanego menu ‘Narzędzia’
  3. Naciśnij klawisz F9
  4. Kliknij prawym przyciskiem myszy w oknie ‘Obserwacja rynku’ opcję ‘Nowe zlecenie’
  5. Dwukrotnie kliknij wybrany instrument w oknie 'Obserwacja rynku'
  6. Włącz inwestowanie po jednym kliknięciu

Każdy z powyższych kroków otworzy okno ‘Zlecenie’. To umożliwi Ci dostosowanie parametrów pozycji, którą chcesz otworzyć. Pole ‘Symbol’ umożliwia zmianę wybranego instrumentu, a pole ‘Ilość’ pozwala na ustawienie wielkości inwestycji (lota). Możesz także ustawić poziomy stop-loss oraz take-profit.
Następnie klikasz przycisk ‘Sprzedaj’ aby otworzyć krótką pozycję przy aktualnym poziomie ceny sprzedaży lub ‘Kup’ aby otworzyć długą pozycję przy aktualnym poziomie ceny kupna.
Was This Article Helpful?