FxPro Help Centre: PLATFORMY MT4 ORAZ MT5

Jak złożyć zlecenie oczekujące na platformie MT4?

Zlecenie oczekujące to instrukcja otwarcia pozycji w momencie, kiedy instrument osiągnie określoną, wcześniej zdefiniowaną przez ciebie cenę.
Możesz złożyć zlecenie oczekujące korzystając z głównego okna ‘Zlecenie’. Po prostu zmień ‘Rodzaj’ z ‘Natychmiastowa egzekucja' na ‘Zlecenie oczekujące’. Pojawi się rozwijane menu, w którym zostaniesz zapytany, czy planowane zlecenie oczekujące jest typu: Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop czy Sell Stop. Będziesz mieć także możliwość ustawienia limitu ceny oraz daty i godziny wygaśnięcia zlecenia.
Miej na uwadze, że poziomy Buy stops oraz Sell muszą zostać ustawione powyżej aktualnej ceny rynkowej, a poziomy Sell stops oraz Buy muszą zostać ustalone na poziomie niższym niż aktualna cena rynkowa.
Was This Article Helpful?