info
Handluj odpowiedzialnie. Handluj odpowiedzialnie.Handluj odpowiedzialnie.Kontrakty CFD to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 76.14% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy. Kontrakty CFD oraz spread betting to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 79.83% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD oraz spread betting u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz spread betting oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy.
Handluj odpowiedzialnie: Handel kontraktami CFD wiąże się ze znacznym ryzykiem.
FxPro Help Centre: PLATFORMY MT4 ORAZ MT5

Jak złożyć zlecenie oczekujące na platformie MT4?

Zlecenie oczekujące to instrukcja otwarcia pozycji w momencie, kiedy instrument osiągnie określoną, wcześniej zdefiniowaną przez ciebie cenę.
Możesz złożyć zlecenie oczekujące korzystając z głównego okna ‘Zlecenie’. Po prostu zmień ‘Rodzaj’ z ‘Natychmiastowa egzekucja' na ‘Zlecenie oczekujące’. Pojawi się rozwijane menu, w którym zostaniesz zapytany, czy planowane zlecenie oczekujące jest typu: Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop czy Sell Stop. Będziesz mieć także możliwość ustawienia limitu ceny oraz daty i godziny wygaśnięcia zlecenia.
Miej na uwadze, że poziomy Buy stops oraz Sell muszą zostać ustawione powyżej aktualnej ceny rynkowej, a poziomy Sell stops oraz Buy muszą zostać ustalone na poziomie niższym niż aktualna cena rynkowa.
Was This Article Helpful?