FxPro Help Centre: PLATFORMY MT4 ORAZ MT5

W jaki sposób korzystać z okna 'Rynek'?

W oknie 'Rynek' w aplikacji MT4/MT5 znajdziesz informacje o wszystkich cenach Bid/Ask, instrumentach, złożysz zlecenie, znajdziesz otwarte wykresy itp.
Aby wyświetlić wszystkie dostępne do handlu instrumenty, kliknij prawym przyciskiem myszy w oknie rynek i wybierz opcję 'Pokaż wszystko'.

Show All

Możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy w oknie rynek, wybrać opcję 'Symbole' i pojedynczo dodać instrumenty, które chcesz, aby zostały wyświetlone. Możesz także tworzyć własne grupy.
Was This Article Helpful?