FxPro Help Centre: PLATFORMY MT4 ORAZ MT5

Dlaczego przycisk modyfikacji jest nieaktywny, gdy próbuję ustawić poziomy SL lub TP dla istniejącego zlecenia?

Jeżeli przycisk ‘Modyfikuj’ jest nieaktywny, gdy próbujesz ustawić poziom stop-loss lub take-profit w istniejącym zleceniu, może to wynikać z tego, że ustawiłeś poziomy stop-loss lub take-profit zbyt blisko aktualnej ceny. Może to także oznaczać, że ustawiłeś te poziomy po złej stronie aktualnego poziomu ceny.
Miej na uwadze, że dla krótkich pozycji (zleceń sprzedaży) poziom stop-loss musi być ustalony wyżej od aktualnej ceny rynkowej, a poziom take-profit musi być ustalony poniżej aktualnej ceny rynkowej.
Minimalne poziomy zamknięcia pozycji dla poszczególnych platform znajdziesz w specyfikacjach: https://www.fxpro.com/trading/forex
Was This Article Helpful?