FxPro Help Centre: HANDEL ORAZ EGZEKUCJA

Co to są zmienne spready?

Zmienne spready zmieniają się w trakcie dnia, w zależności od zmienności warunków oraz panującej na rynku płynności. Są odzwierciedleniem najbardziej korzystnego poziomu ceny kupna i sprzedaży, jakie jesteśmy w stanie zagwarantować od naszych dostawców płynności rynkowej.

Największą korzyścią płynącą ze zmiennych spreadów jest to, że masz dostęp do najlepszej ceny podczas handlu. Cena ta często jest niższa niż w przypadku, gdybyś handlował na koncie ze stałymi spreadami. Z drugiej jednak strony poziomy zmiennych spreadów mogą różnić się bardzo przed i po ogłoszeniu ważnych informacji rynkowych oraz podczas dużej zmienności rynku.
Was This Article Helpful?