FxPro Help Centre: HANDEL ORAZ EGZEKUCJA

Jak wygląda model egzekucji zleceń w FxPro?

Jesteśmy brokerem NDD, który oferuje kontrakty CFD na 6 typów instrumentów bazowych. Oferujemy egzekucję rynkową w przypadku większości naszych kont, ale oferujemy także konto z natychmiastową egzekucją.

W przypadku zdecydowanej większości naszych zleceń obsługujemy je wewnętrznymi zasobami, a podatność na ryzyko rezydualne pokrywane jest do wysokości rynkowego ryzyka, które jesteśmy w stanie ponieść. Dodatkowe ryzyko może podlegać zabezpieczeniu zewnętrznemu.

Więcej o naszym modelu egzekucji zleceń dowiesz się ze strony:

https://www.fxpro.com/pricing/model
Was This Article Helpful?