FxPro Help Centre: HANDEL ORAZ EGZEKUCJA

Czy doświadczę ponownych zapytań cenowych (requotes)?

Platformy FxPro MT5 oraz FxPro cTrader realizują zlecenia na zasadzie egzekucji rynkowych i dlatego nie występują ponowne zapytania cenowe (requotes).
Możesz doświadczyć ponownych zapytań cenowych (requotes) w platformie FxPro MT4 na kontach z egzekucją natychmiastową, gdy na rynku panują bardzo zmienne warunki. Możesz uniknąć ponownych zapytań cenowych zaznaczając okienko ‘Odchylenie standardowe’ na dole okna ‘Zlecenie’, które pozwoli ci ustalić zasięg pipów, który będzie dostępny dla ciebie, gdy cena na rynku odchyla się od ceny, w którą kliknąłeś.
Prosimy mieć na uwadze, że okienko wyskakujące przy ponownych zapytaniach cenowych jest zablokowane podczas używania handlu za pomocą jednego kliknięcia. Usłyszysz jednak sygnał dźwiękowy, który powiadomi cię o realizacji zlecenia w oparciu o nową cenę, przy założeniu, że masz włączone powiadomienia dźwiękowe (Narzędzia > Opcje > Zdarzenia). Nowa cena zostanie uwzględniona w pliku z historią transakcji dostępną na platformie.
Was This Article Helpful?