Centrum pomocy FxPro - Słownik

Maksymalne odchylenie (Maximum Deviation)

W oknie egzekucji zleceń platformy MT4 możesz ustawić maksymalne odchylenie zakresu pipów dla swoich zleceń. Maksymalne zlecenie pozwala ci ustalić zasięg pipów, który możesz zaakceptować, jeżeli twoje zlecenie nie może zostać zrealizowane po wybranej cenie. Innymi słowy zaznaczając okienko maksymalnego odchylenia i ustalenie go na dwa pipy, oświadczasz, że godzisz się na realizację zlecenia po cenie, która jest odchylona od twojej wybranej ceny o 2 pipy w dół lub w górę. W ten sposób możesz zredukować ilość odrzuconych zleceń, zwłaszcza w okresach większej zmienności rynku. Jeżeli okienko maksymalnego odchylenia jest niezaznaczone, twoje zlecenie zostanie zrealizowane tylko, jeżeli wybrana przez ciebie cena będzie dostępna. W przeciwnym razie zlecenie zostanie odrzucone.