info
Handluj odpowiedzialnie. Handluj odpowiedzialnie.Handluj odpowiedzialnie.Kontrakty CFD to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 74.02% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy. Kontrakty CFD oraz spread betting to złożone instrumenty i wiążą się z wysokim ryzykiem gwałtownej straty pieniędzy ze względu na mechanizm dźwigni. 77.37% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD oraz spread betting u tego usługodawcy. Musisz rozważyć, czy rozumiesz zasady działania kontraktów CFD oraz spread betting oraz czy stać cię na ryzyko utraty pieniędzy.
Handluj odpowiedzialnie: Handel kontraktami CFD wiąże się ze znacznym ryzykiem.
Centrum pomocy FxPro - Słownik

Maksymalne odchylenie (undefined)

W oknie egzekucji zleceń platformy MT4 możesz ustawić maksymalne odchylenie zakresu pipów dla swoich zleceń. Maksymalne zlecenie pozwala ci ustalić zasięg pipów, który możesz zaakceptować, jeżeli twoje zlecenie nie może zostać zrealizowane po wybranej cenie. Innymi słowy zaznaczając okienko maksymalnego odchylenia i ustalenie go na dwa pipy, oświadczasz, że godzisz się na realizację zlecenia po cenie, która jest odchylona od twojej wybranej ceny o 2 pipy w dół lub w górę. W ten sposób możesz zredukować ilość odrzuconych zleceń, zwłaszcza w okresach większej zmienności rynku. Jeżeli okienko maksymalnego odchylenia jest niezaznaczone, twoje zlecenie zostanie zrealizowane tylko, jeżeli wybrana przez ciebie cena będzie dostępna. W przeciwnym razie zlecenie zostanie odrzucone.